Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Platbranden akkers wordt afgeraden door landbouwdeskundigen

Geplaatst

op

door

Landbouwdeskundigen uit Colombia die een trainingsmissie in Suriname hebben uitgevoerd raden af om akkers in het binnenland, nadat die zijn opengekapt plat te branden als onderdeel van de voorbereiding van de grond op de aanplant.

Roberto Suarez en Monica Salomonca brachten hun advies uit, nadat zij onlangs een veldbezoek hebben gebracht aan ananasaanplanten in Redi Doti en Pierre Kondre. Zij hebben de lokale gemeenschappen opgeroepen om het platbranden af te bouwen.

Suarez en Salomonca hebben erop gewezen, dat bomen de bodem op natuurlijke wijze bemesten. Door het aanwezige woud steeds af te branden, gaat de vruchtbaarheid van de bodem op termijn verloren. Daardoor moeten de lokale gemeenschappen steeds andere plekken opzoeken om te planten. Ook zorgt het verbranden ervoor, dat de natuurlijke schaduwplekken verloren gaan. Veel aanplanten blijken zwaar te worden aangetast, omdat ze langdurig worden blootgesteld aan directe zonnestralen.

Tijdens het bezoek hebben de planters problemen waarmee zij kampen onder de aandacht gebracht van de Colombiaanse delegatie. Voor veel van die problemen zijn er meteen oplossingen voorgedragen. Zo is ervoor wat betreft de aanhoudende schade die wordt veroorzaakt door vogels, geadviseerd om vogelverschrikkers in te zetten. De Surinaamse landbouwers hebben aan de andere kant ook adviezen uitgebracht en verteld over de effectiviteit van het planten van medicinale planten als onderdeel van de bestrijding van plagen.

Veel aandacht is besteed aan het bespreken van verschillen tussen de ananascultuur in Colombia en in Suriname. Enkele verschillen zijn dat het organisch telen al wordt toegepast in Colombia. Er wordt met compost bemest. Ruim 2% van de ananasaanplanten is bestemd voor de export. De Colombiaanse telers kennen 37 varianten, waarvan 4 de hoofdvarianten zijn, die het meest worden verhandeld. Op een veld in Colombia werken er vijf personen per hectare, terwijl dat in Suriname drie per hectare is.

De boeren van Redi Doti zijn verenigd in Agro coöperatie Redi Doti/ Pierre Kondre. Deze werd opgericht op 28 juni 2017. Voorzitter Jerry Birambie gaf aan, dat de coöperatie twintig leden telt. Zij hebben als doel om het economische- en sociale leven van de twee gemeenschappen te verbeteren. De coöperatie helpt ook zoeken naar afzetmogelijkheden voor de boeren.

Suarez en Salomonca stelden aan het eind van het veldbezoek, dat de inheemsen in Suriname goed georganiseerd zijn. Los van de ananassector zijn ze van mening, dat er genoeg mogelijkheden zijn voor de plaatselijke gemeenschappen om hun productie- en verdiencapaciteit te verbeteren. Zij zien veel potentie voor de ananasboeren om hun productie op te voeren en zich te richten op de export, iets wat op termijn het gebied ten goede zal komen.

1 Reactie

1
Reageer op dit artikel

1000
Rudy Reteig

Het is absoluut correct om branden te vermijden, want daardoor vernietigen wij de microben populatie in de grond samen met de schaarse humus, dat het bos normaal heeft. De microben hebben het bos in stand gehouden door alle afval in het bos te recyclen naar bio meststoffen. Dit doen de microben in samenwerking met mycorrhiza, schimmels, die de verkregen nutrienten distribueren naar de vele bomen. Verder treffen wij ook macro organismen aan zoals rupsen, kevers, sommige vogels die helpen bij de afbraak van organisch afval. In de magen van deze macro organismen treft men ook microben aan die helpen bij… Lees verder »



Advertentie

Suriname

Regering hoopt met Huurwet structurele bijdrage te leveren aan oplossen huisvestingsproblematiek

Geplaatst

op

door

De regering hoopt met de Huurwet Woonruimte een structurele bijdrage te leveren aan het oplossen van het huisvestingsvraagstuk in Suriname. De wet is op dinsdag 21 januari met algemene 29 stemmen door het parlement aangenomen. Met deze wet wordt volgens minister Soewarto Moestadja, als regeringscoördinator in De Nationale Assemblée (DNA), een verdere stap gezet in het verbreden van de wettelijke infrastructuur over huisvesting in Suriname.

Volgens de regeringscoördinator hebben opeenvolgende regeringen – ook die waar hij minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is geweest – geprobeerd het huisvestingsprobleem aan te pakken, echter meer met ad hoc besluiten dan door middel van wetgeving. De oorspronkelijke ontwerpwet houdende regels inzake huur en verhuur van woonruimten en instelling Huurcommissie (Huurwet Woonruimte), is ingediend door de parlementariërs Jennifer Geerlings-Simons en Rossellie Cotino.

De aangenomen Huurwet Woonruimte vervangt de Huurbeschermingswet van 1949, die niet meer bij de tijd bleek te zijn. De nieuwe wet biedt aan zowel huurders, als verhuurders bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de grillen van verhuurders, die exorbitante bedragen, vaak in valuta, vragen. Aan de andere kant biedt het ook mogelijkheden dat de verhuurder niet meer machteloos staat wanneer hij zijn huis terug wil.

Assembleevoorzitter Geerlings-Simons wiens plaats gedurende de behandeling en aanname van de ontwerpwet door Cotino werd ingenomen, merkte wel op dat de huurprijzen alleen maar omlaag kunnen gaan door meer huizen te bouwen voor mensen die dat nodig hebben. Volgens haar werkt de regering hieraan.

De ABOP-fractie onthield zich van stemming, terwijl de PL- en NPS-fractie aangaven dat onder voorbehoud te doen. Bee gaf aan dat zijn partij er niet van overtuigd is, dat de nieuwe wet voor ordening gaat zorgen in de sector. “Wij menen dat er sociale eruptie kan plaatsvinden”, sprak de parlementariër. Zijn collega Ingrid Karta-Bink van de PL-fractie sprak de hoop uit dat de wet de werkelijke oplossing brengt in de huisvestingsproblematiek. “Mocht de wet manco’s vertonen dan zullen we na 25 mei 2020 veranderingen plegen, zodat de sector geordend wordt”, stelde ze.

Lees verder

Suriname

Suriname treft voorzorgsmaatregelen voor Coronavirus

Geplaatst

op

door

Suriname heeft, hoewel er nog geen meldingen zijn van besmetting met het Coronavirus, de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. Door het Ministerie van Volksgezondheid is een plan van aanpak in werking gesteld.

Recent is er door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vastgesteld, dat er een nieuw virus (nCoV), dat overeenkomsten heeft met het SARS-virus en MERS-Virus, in China, Zuid Korea, Thailand en Japan is uitgebroken. Deze nieuwe variant van het virus kan leiden tot serieuze longproblemen. Coronavirussen zijn zoönotisch, wat betekent dat deze van dieren op mensen kunnen worden overgebracht. De WHO heeft aangegeven, dat de kans op besmetting van mens op mens klein is, maar niet uitgesloten kan worden.

Volksgezondheid heeft een plan van aanpak in werking gesteld dat ingaat wanneer er melding wordt gedaan van een vermoedelijke case uit een hoog risicogebied. Met haar partners binnen de verschillende sectoren is er afgestemd dat alle deze passagiers gescreend zullen worden op hun temperatuur. Er is ook afgestemd met de luchtvaartmaatschappijen om erop toe te zien dat passagiers die komen uit een besmet gebied, eerst gescreend worden voordat ze stappen in het vliegtuig.

Het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg (BOG) houdt vinger aan de pols op onze luchthaven. Als er sprake mocht zijn van een eventueel besmette reiziger, zal Port Health volgens het WHO-protocol handelen. Ook naar de ziekenhuizen en overige medische dienstverleners zijn de richtlijnen gegeven voor eventuele opvang en behandeling van een geïdentificeerd geval.

Aangezien er nog weinig bekend is over dit nieuwe virus, is het belangrijk dat eenieder op de hoogte is van de ernstige gevolgen die dit virus met zich meebrengt. Het ministerie zal alle preventieve maatregelen in acht nemen om optimale gezondheidszorg in Suriname te garanderen.  

Enkele preventieve maatregelen die Surinamers zelf in acht kunnen nemen zijn vaak handen wassen, contact vermijden met personen die griepachtige symptomen vertonen, zieke veestapels en wilde dieren. Bij het hoesten en niezen wordt aangeraden om liever wegwerp tissues te gebruiken. Symptomen van dit virus zijn koorts, hoest en kortademigheid.

Als u ziek bent of deze symptomen heeft, dan raadt het BOG aan om direct de huisarts te bezoeken of te bellen naar de hotline 178.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen