maandag 15 april 2024
31 C
Paramaribo
5.9 C
Amsterdam
0
(0)

Agrarische cursus voor LVV en Districtcommissariaats personeel

lees ook ...

EVC-systeem kan deuren openen voor ervaren Surinamers zonder...

In een baanbrekende ontwikkeling voor Suriname, is de officiële erkenning van werkervaring zonder traditionele diploma’s een significante stap dichterbij gekomen. Het innovatieve systeem van Erkenning...

In Groningen in Saramacca, werd op vrijdag 17 juni 2022 op het complex van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV een praktische plant vermeerderingstechnieken training verzorgd voor 30 personeelsleden van LVV en het districtscommissariaat Saramacca.

De cursisten werden onderwezen in het aanmaken van plantmateriaal van vruchtbomen alsook diverse groentesoorten. Hierbij werden hen technieken zoals marcotteren, oculeren en enten bijgebracht door de agrarische voorlichters en plantproductiemedewerkers van het LVV-ressort Saramacca.

Uit statistieken van een onderzoek over het agrarisch gebeuren, dat is uitgevoerd door het districtscommissariaat Saramacca, is gebleken dat de sector sterk is afgeslankt en achteruit gegaan. Van het bijkans 33.000 hectare beschikbare areaal in het district, is slechts 25 procent benut voor agrarische doeleinden.

Op grond hiervan is LVV in samenwerking met het commissariaat overeengekomen een plantvermeerderings unit op te zetten in het proeftuin Dirkshoop. De opgeleide cursisten zullen de door hen opgedane kennis toepassen met als doel diverse citrusvariëteiten en groentesoorten te vermeerderen om uiteindelijk kwalitatief goed plantmateriaal ter verkoop aan te bieden aan de samenleving.

Met deze actie hopen het ministerie van LVV en het districtscommissariaat, de erfcultuur niet alleen in Saramacca, maar in alle districten te bevorderen. Ook wordt beoogd om beoefenaars van de gezinslandbouw de ruimte te bieden hun terreinen te voorzien van vruchtbomen. Het ministerie zal hierin een begeleidende rol vervullen. Het ligt in de bedoeling meerdere trainingen te verzorgen.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameAgrarische cursus voor LVV en Districtcommissariaats personeel