maandag 24 juni 2024
26.6 C
Paramaribo
24.8 C
Amsterdam
4
(2)

OW komt met strengere regels voor verkavelingsprojecten

lees ook ...

Brunswijk: “ABOP zal sterk scoren in Nickerie”

Ronnie Brunswijk, voorzitter van de politieke partij ABOP, zegt ervan overtuigd te zijn dat zijn partij in mei 2025 een goede beurt zal maken in Nickerie. Brunswijk baseert zijn optimisme op het grote...

De veel besproken verkavelingsprojecten die niet worden ontwikkeld en niet voldoen aan de technische voorwaarden van het ministerie van Openbare Werken (OW), zullen worden ingetrokken. Deze regel is vooral bedoeld voor illegale verkavelaars die op geen enkele wijze zijn opgenomen in de huidige stedenbouwkundige plannen van de overheid en tegen de wet percelen aan burgers verkopen.

Verkavelingsprojecten van zowel particulieren als de overheid zullen eerst aan de voorwaarden van OW moeten voldoen, alvorens het kan worden verkocht of uitgegeven. Ook het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zal geen gronduitgiftes meer kunnen doen voor bebouwing en bewoning zonder dat het verkavelingsproject door OW is goedgekeurd.

Dit kwam naar voren tijdens de verschillende presentaties over nieuwe wetten- en regelgevingen, die donderdag door verschillende deskundigen van het departement zijn gegeven. Voor OW is het belangrijk om na te gaan, welke wet- en regelgevingen aan vernieuwing toe zijn, om het werk op het ministerie efficiënter te kunnen uitvoeren.

OW-minister Riad Nurmohamed sprak in eerste instantie zijn bijzondere dank uit voor de nodige ondersteuning door het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en alle deskundigen die hebben gewerkt aan de aanpassingen. OW is nog bezig een aantal wet- en regelgevingen voor te bereiden. Indien het zover is zullen die ook worden gepresenteerd aan de volksvertegenwoordigers, districtsraads- en ressortraadsleden.

Tijdens de presentatie over de maatregelen met betrekking tot leegstaande percelen en gebouwen, hooggras, bermen en onderhoud van goten, is duidelijk aangegeven, dat er streng zal worden opgetreden. Indien men weigert zich aan de aangekondigde wetten en regels te houden, zullen er zware boetes conform de wet worden opgelegd. Het ministerie mag optreden als blijkt dat de door de Raad van Ministers (RvM) goedgekeurde wet- en regelgevingen niet worden nageleefd.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOW komt met strengere regels voor verkavelingsprojecten