zondag 14 april 2024
25 C
Paramaribo
10.1 C
Amsterdam
5
(1)

Overheidsterreinen worden schoongemaakt

lees ook ...

Suriname zet belangrijke stap naar modern wegbeheer met over...

De Wegenautoriteit van Suriname heeft recent een belangrijke stap gezet richting verbeterd wegbeheer met de ceremoniële overdracht van essentiële ICT-apparatuur voor het Road Asset Management System (...

Op de hoek van de Bolletrie- en Kankantrietsraat wordt nu het verlaten terrein en de gebouwen van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), opgeschoond door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA) van het Ministerie van Openbare Werken (OW). In het kader van nieuwe beleidsinzichten bij OW wordt er agressief beleid uitgevoerd op verlaten percelen en gebouwen ten einde te zorgen voor een schoon en leefbaar milieu.

Op het LVV-terrein aan de Kankantrie straat staat een oud gebouw alsook een haast afgebouwd nieuw gebouw, dat door kwaadwilligen grotendeels is gesloopt. Tijdens controle werkzaamheden van OGA en ingekomen klachten vanuit de gemeenschap, is er een zeer onhygiënische situatie op het verlaten terrein aangetroffen, waardoor het besluit gelijk is genomen dit op te schonen en af te voeren.

Wnd. Directeur OGA, Indersing Gangabisoensingh, zegt dat de situatie heel triest is om te zien. Er is heel veel huisvuil en grofvuil aangetroffen op het terrein, maar vooral binnen de verlaten gebouwen. Aan de overkant van het terrein bevindt zich de Noodmarkt (Markt-Zuid), dus was het noodzakelijk de zaak spoedig op te ruimen.  In het beleid van Openbare Werken gelden de regels voor zowel particuliere- als overheidsgebouwen.  Het werk worden uitgevoerd met aangehuurde  machines van de aannemer F. Dahoe.

De Wnd. Directeur OGA doet een beroep op LVV om hun terrein een bestemming te geven en te zorgen voor het onderhoud daarvan. Voorts wordt aan LVV gevraagd te zorgen voor bewaking van het terrein ter voorkoming dat zulks zich weer herhaald.  Gangabisoensingh doet ook een beroep op de  districts commissaris van Paramaribo Noord-Oost, die ook vertegenwoordigd was door de plaatsvervangend ressortleider van Beekhuizen om een handje mee te helpen de  plek schoon te houden. Dit oproep doet hij tevens ook naar alle districtcommisarissen om hun verzorgingsgebieden schoon te houden.

Er wordt op de burgerij een beroep gedaan om geen vuil hier en daar te gooien. Er zal niet geschroomd worden om harde maatregelen te treffen tegen kwaadwilligers. Samen kan er gewerkt worden aan een schoon Suriname zegt de Wnd. Directeur OGA. Verder geeft hij te kennen dat men een zware boete kan krijgen als die wordt betrapt bij het dumpen van vuil. Op weg naar Srefidensi worden er strakke controles uitgevoerd vanuit het OGA directoraat om zoveel als mogelijk de illegale vuilstortplaatsen op te schonen. Als de burgerij ook een handje meehelpt draagt dat bij aan een schoon en hygiënisch milieu.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOverheidsterreinen worden schoongemaakt