Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Oud-premier en schrijver Jules Sedney op 97-jarige leeftijd ingeslapen

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 06 19 At 08.37.50

Dr. Jules Sedney werd geboren op 28 september 1922 en stierf op donderdag 18 juni 2020. In september 2017 presenteerde hij de derde editie van zijn boek “De toekomst van ons verleden”.

Sedney promoveerde in 1955 aan de Universiteit van Amsterdam tot doctor in de economische wetenschappen.
Hij heeft in Suriname de volgende functies bekleed:

Lid der Staten van Suriname.
Minister van Financiën.
Minister-president.
President van de Centrale Bank van Suriname.

Het grootste deel van de jaren tachtig heeft hij in vrijwillige ballingschap in Nederland doorgebracht. In het jaar 1989 keerde hij terug naar Suriname en bekleedde opnieuw publieke functies.

Whatsapp Image 2020 06 19 At 08.37.50 (2)

Hij heeft in de loop der jaren onderzoek gedaan en het resultaat van zijn onderzoek is terug te vinden in het boek getiteld “De toekomst van ons verleden”.
Dit boek beschrijft de politieke ontwikkelingen in Suriname gedurende de periode 1948-2017. Het boek is een waardevol politiek-historisch naslagwerk waarin doktor Jules Sedney uitvoerig ingaat op onderwerpen zoals de oprichting van de eerste politieke partijen, de verbroederingspolitiek van de politici Johan ‘Jopie’ Pengel en Jagernath Lachmon, de ontwikkeling van het kiesstelsel en de politiek-bestuurlijke gevolgen van de militaire staatsgreep van 1980.

Hij is 97 jaar geworden en heeft tijdens z’n leven een bijzondere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land.

Sedney heeft ook aan de wieg gestaan van de oprichting van de Vereniging van Economisten in Suriname en ontving een staatsonderscheiding op voordracht van de VES, nog net voor zijn 80ste verjaardag.

De nabestaanden en de hele Surinaamse samenleving worden gecondoleerd met het heengaan van deze grote Surinamer!

Whatsapp Image 2020 06 19 At 08.37.50 1
Jules Sedney

Culturu.com — Ferdinand Louis

2 Reacties
2 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ricardo op :Oud-premier en schrijver Jules Sed
vrijdag 19 juni 2020 12:07

Daar gaat weer een grote zoon van ons Suriname heen. Het is een uitstervende beleid in suriname van na de onafhankelijkheid er is geen een meer opgestaan. O mijn God, wat hebben wij bereikt. Als klein jonge had ik ,en hadden wij een droom om als ik groot en sterk ben geworden weer naar mijn land terug zou keren, net als hun. Zij hebben hier gestudeerd en hadden een doel, omterug tekeren om hun land op te bouwen. Wat ze hebben gedaan op hun manier. Met het gedachtegoed oen egi sani. Bouterse heeft land en dromen vernietigd voor de generatie… Lees verder »

Ruben
vrijdag 19 juni 2020 12:41

Jammer deze gestudeerde mensen die hun best gedaan hebben om het land op te bouwen hebben moeten toezien dat alles idd voor niets is geweest. Het land is kapot. Ze gaan dood en hebben jammer genoeg niet kunnen genieten van een welvarend Suriname. Geen enkel land waar militairen de macht hebben of een militair president is geworden hebben ze succes bereikt. Pakistan of dichterbij huis. Cuba laat het aan mensen als deze meneer over die jammer genoeg heen is gegaan omt het volk zo te moeten zien lijden tot zijn laatste snik Moge zijn ziel in vrede rusten.Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen