zondag 24 september 2023
27.2 C
Paramaribo
10.8 C
Amsterdam
0
(0)

Oprichting Jeugdraad Suriname versterkt jongereninspraak op bestuurlijk niveau

lees ook ...

Saamaka Daka, 19 september

Gisteren 19 september 2023 vierden de Saamaka marrons Saamaka daka (Saamaka dag). We vieren vrede 261 jaar na het ondertekenen van het vredesverdrag met de Nederlandse kroon. Op 19 september 1762.....

Op zaterdag 8 juli 2023 vond de installatie plaats van de 29 gekozen leden van de Jeugdraad Suriname (JRS), waarmee Suriname een nieuw jongereninspraakorgaan op bestuurlijk niveau heeft gekregen. De Jeugdraad vervangt het voormalige Nationaal Jeugdparlement (NJP) dat niet langer bestaat. De leden werden verkozen tijdens een landelijke digitale verkiezing op 1 juni 2023. De JRS heeft een zittingsperiode van 3 jaar.

Als portfoliohouder van het Jeugdbeleid binnen de Caricom benadrukte president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn toespraak het belang van de rol en verantwoordelijkheid van de raadsleden met betrekking tot ontwikkelingen en uitdagingen in zowel Suriname als de regio.

Hij onderstreepte dat Suriname een leidende rol moet spelen op het gebied van sport, gender, cultuur, industriebevordering en het verbeteren van het welzijn van jongeren in de regio. Daarnaast riep hij de leden op om proactief betrokken te zijn bij klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor henzelf en toekomstige generaties.

President Santokhi benadrukte dat jongeren, afgezien van de inspanningen van oudere generaties, zelf het initiatief moeten nemen voor hun toekomst, gezien de druk waaronder de leefbaarheid van de aarde wereldwijd is komen te staan door het menselijk handelen. Hij wees op de stijgende zeespiegel en de negatieve effecten daarvan op de laaggelegen kustgebieden van landen in de regio, waaronder Suriname.

Minister Steven Mac Andrew van AWJ, verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in Suriname, benadrukte tijdens zijn toespraak het belang van jongerenparticipatie bij de voorbereiding en effectieve uitvoering van het jeugdbeleid. Hij beschouwde participatie als een essentiële pijler voor het jeugdbeleid, waarbij het ministerie inzicht wil krijgen in de zorgen en oplossingen die jongeren aandragen.

Hij wees op de verschillende uitdagingen waarmee jongeren te maken hebben, zoals geweld en schoolgevechten, waarbij hij verwees naar een recente tragische moord op een scholier. Participatie moet volgens de minister leiden tot weerbaarheid onder jongeren, zodat zij verantwoord kunnen omgaan met uitdagingen.

Met de oprichting van de Jeugdraad wordt jongerenparticipatie naar een hoger niveau getild, aldus de minister. De leden zullen regelmatig overleggen met jongeren uit hun district om de precieze knelpunten te identificeren. De beoogde jongerenparticipatie moet ervoor zorgen dat jongeren uit eerste hand informatie ontvangen over beleidsmaatregelen die worden voorbereid en genomen om problemen aan te pakken.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOprichting Jeugdraad Suriname versterkt jongereninspraak op bestuurlijk niveau