Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Opportunisme moet wijken voor rechtvaardigheid

Geplaatst

op

Stembus2

Er zijn over de politiek in Suriname vele merkwaardige kanttekeningen te plaatsen. Kritiek leveren, hoe eerlijk en constructief dan ook, wordt niet in dank afgenomen. Men kan voor het eerlijk uitkomen met een mening, tot persona non grata worden gebombardeerd. Politici in Suriname zijn gauw geneigd om verkeerde handelingen goed te praten met leugens en men gaat er soms zelfs hard tegenaan middels onnodige scheldpartijen.

Dit is Suriname nou eenmaal, maar de waarheid moet gezegd worden. Wij merken dat opportunisme binnen de politiek de meest normale zaak van de wereld is geworden. Men stapt in de politiek om verkregen macht aan te wenden voor zelfverrijkingen en deze gruwelijke manier van handelen wordt ook nog gestimuleerd door de zogenaamde grootheden binnen de politiek.

Waarom denk u dat burgers die populair zijn, worden geronseld door politieke leiders cq partijen. Giften en beloften worden gedaan ten einde individuen te bewegen zich te committeren aan en het verrichten van het vuile werk voor politieke leiders.

Weelde is trouwens datgene dat velen niet kunnen weerstaan. Het pijnlijke dat dit schandelijk gedrag tot gevolg heeft is desavouering van de staatsorganen, welke er juist zijn voor de waarborging van behoorlijk bestuur.

Met de verkiezingen voor de deur zijnde is het de taak van een ieder die deel uitmaakt van het kiezerskorps, om nauwlettend de ontwikkelingen te volgen. Alleen zo kan u een positieve bijdrage leveren aan de totstandkoming van een regering gevormd door rechtvaardige mannen en vrouwen, welke het min of meer beter zal doen dan alle anderen die er een potje van gemaakt hebben.

Culturu.com – – Ingezonden Ferdinand Louis

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

President Bouterse: “Met de verkiezing wordt een periode afgesloten en een nieuwe ingeluid”

Geplaatst

op

President Bouterse Stemt

President Desi Bouterse heeft vanmorgen rond 07.20 uur samen met echtgenote Ingrid Bouterse-Waldring zijn stem uitgebracht. Dat deed het staatshoofd op het stembureau op de O.S. Clevia aan de Pisangrodjostraat. De regeringsleider sprak van een heel belangrijk voor ons allen en voor Suriname.

“Omdat het een periode afsluit en een periode gaat inluiden waarin het volk zijn soevereine wil tot uiting brengt,” zei de president, die ook volgens de geldende COVID-19-voorschriften het stembureau betrad en zijn stem uitbracht nadat zijn gegevens waren gecontroleerd, handen ontsmet en de pink met een wattenstaafje met inkt was gekleurd.

Vervolgens kreeg hij twee stembiljetten overhandigd door de voorzitter van het stembureau. De biljetten deponeerde hij na zijn plicht vervuld te hebben in de daarvoor bestemde bussen. First lady Ingrid Bouterse-Waldring volgde dezelfde procedure. Er was veel pers op de been om het moment waarop het presidentiële echtpaar naar de bus ging, vast te leggen. Het was vroeg druk te OS Clevia. Uit gesprekken kwam duidelijk vast te staan dat men heel vroeg de burgerplicht wilde vervullen om vervolgens thuis rustig de uitslag af te wachten. De sfeer bij dit stembureau mag rustig genoemd worden.

Op de vraag wat de verkiezingen betekenen, zei de president dat die alles voor de democratie betekenen. “In die zin dat we er alles aan doen om het democratische recht van de mensen daadwerkelijk te doen beleven en dat zij bepalen wat er gaat gebeuren de komende vijf jaren,” voegde hij eraan toe. President Bouterse, die eerder had opgeroepen op tot rust en sportiviteit op de dag der stemming, trok nadat hij zijn plicht had vervuld het veld in om verschillende plekken te bezoeken.

Lees verder

Suriname

André Misiekaba naar de stembus in Suriname, “De regering heeft gewerkt”

Geplaatst

op

Img 22bbf0992b1f 1

Minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting André Misiekaba op weg naar de stembus.

“Ik denk dat het volk gezien heeft dat de regering gewerkt heeft , en dus de regering gelegenheid zal geven voort te gaan”

Misiekaba : ” ik zeg , Loading Bouterse drie”

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen