vrijdag 2 december 2022
25 C
Paramaribo
2.8 C
Amsterdam
0
(0)

Oppenheimer wil dat Suriname zich aan afspraak houdt

lees ook ...

Leerkrachten binnenland gaven gehoor aan Fols

Leandro Samson de voorzitter van het Platform Leerkrachten Binnenland meldt dat de leerkrachten in het binnenland solidair zijn met hun collega’s in de stad. De situatie ontmoedigd ook hen. Daarom hee...

De Crediteurencommissie die het belangrijkste deel van de Oppenheimer obligatiehouders vertegenwoordigt en met de Surinaamse regering onderhandelt over herschikking van de schuld, zegt dat ze het traject heeft ingezet om de pauze in betalingen die door Suriname was aangevraagd op te heffen. Dat maakte de commissie vandaag 14 juni, bekend. Een meerderheid van de schuldeisers heeft het beëindigingsmechanisme in gang gezet op grond van het feit dat Suriname heeft gefaald om te goeder trouw te onderhandelen over de voorwaarden van de schuldsanering.

De commissie zegt de de omvang van de financiële situatie die door de huidige regering is geërfd van de vorige regering, en de moeite die er is gedaan om sinds eind 2020 om tot een staff-level agreement te komen voor een aanpassingsprogramma met het IMF in april van dit jaar, te erkennen. Maar na zaken nog eens bekeken te hebben met de Bondholders zijn zij het eens geworden dat Suriname materieel gezien tekort schiet in overweging genomen dat Suriname niet voldoet aan de toezeggingen waartoe zij zich heeft verplicht tegenover de Bondholders in ruil voor  hun toestemming in maart van dit jaar voor de instemmingsaanvraag.

De commissie geeft verder aan dat de publieke presentatie van Suriname op 2 juni jongstleden geen afspiegeling is van Surinames economische vooruitzichten en vooruitzichten in betalingscapaciteit. Evenmin is de presentatie van begin deze maand consistent met de zeer positieve presentaties die de afgelopen weken aan ander publiek zijn voorgehouden met betrekking tot de mooie economische toekomst van Suriname. Deze laatste visie is  zowel door de commissie als door vele andere marktpartijen enthousiast gedeeld. Contrasterend hiermee, heeft het Comité gezien dat de meest recente door Suriname gepresenteerde voorwaarden voor herstructurering van zijn buitenlandse commerciële verplichtingen, ver buiten de grenzen vallen van onderhandelingen te goeder trouw en als zodanig het vermogen hebben aangetast om constructieve besprekingen voort te zetten over de schuldverlichting die nodig is voor de mogelijkheid om´behoud van overheidsschuld´ te herstellen.

Ondanks deze tegenslag herhaalt het Comité zijn wens om te goeder trouw samen te werken met Suriname om de uitvoering van economische en institutionele hervormingen te ondersteunen om de overgenomen chronische economische onevenwichtigheden aan te pakken en de houdbaarheid van de begroting en de schulden te versterken. “Zowel de omvang als de structuur van eventuele schuldverlichting van obligatiehouders moeten echter gebaseerd zijn op redelijke en plausibele economische veronderstellingen in overeenstemming met de heldere economische vooruitzichten die door de Surinaamse autoriteiten zijn geschetst”, aldus de crediteuren.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

4 REACTIES

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOppenheimer wil dat Suriname zich aan afspraak houdt