Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Open brief van het Platform Save Suriname

Geplaatst

op

Whatsapp Image 2020 09 26 At 18.25.06
Het Platform Save Suriname brengt in een open brief, onder de aandacht van de regering, dat zij dat de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van grond-, bos- en milieubeleid en ruimtelijke ordening dringend wil adviseren en deel wenst te nemen aan besluitvormingsprocessen. In de brief zijn zaken als volgt opgenomen.
Open brief aan Z.E. de President, de Vice-President en de Ministerraad van Suriname
24 september 2020
Geachte Excellenties,
Hierbij vraagt het Platform Save Suriname uw onverdeelde aandacht voor onderstaande urgente brief:
Het Platform Save Suriname bestaat uit diverse milieuorganisaties, andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld en ter zake deskundigen op verschillende gebieden, dat de overheid en het bedrijfsleven op het gebied van grond-, bos- en milieubeleid en ruimtelijke ordening dringend wil adviseren en deel wenst te nemen aan besluitvormingsprocessen. Save Suriname is een flexibel platform, waarop organisaties afhankelijk van het onderwerp de krachten bundelen.
Daarnaast is het voornemen van het Platform om de samenleving te informeren over de keuzes die we maken als het om onze natuurlijke rijkdommen gaat en na te gaan waar deze keuzes aan ten grondslag liggen. Eén van de eerste acties van het Platform was het succesvol helpen stopzetten van de ontbossingsactiviteiten voor residentiële doeleinden in de Cultuurtuin op 16 juli jl. Dit was noodzakelijk vanwege het unieke en waardevolle karakter van de tuin.
We streven met dit Platform ernaar, milieu- en andere groepen te bundelen die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, teneinde een collectieve en positieve verandering te bewerkstelligen. Met een gemeenschappelijke agenda zullen wij deze activiteiten, die gericht zijn op verbetering van de milieuproblematiek en kansen voor behoud en herstel, coördineren.
Naast veel andere zaken die dringend aandacht behoeven, moest Platform Save Suriname tot zijn grote ongerustheid via de media vernemen dat de ‘skalians’ (drijvende platforms) tot 31 december 2021 hun operaties op het stuwmeer en rond onze rivieren mogen voortzetten.
Het regeringsbesluit om de ‘skalians’ nog ruimte te geven lijkt tegen alle goede voornemens van Suriname in te gaan om op een juiste, aangepaste en effectieve manier om te gaan met de natuur. Deze ‘skalians’ brengen namelijk niet alleen schade toe aan het milieu, maar ook aan de lokale gemeenschappen. Ze gaan op een rigoureuzere manier te werk, waarbij niet slechts in de rivier naar goud gezocht wordt, maar met zwaar materieel bomen langs de oever worden verwijderd en de oever wordt uitgegraven.
Dit is compleet tegen de Boswet van 1992 die voorschrijft dat bomen die op een afstand van dertig meter vanaf de oever staan, niet gekapt mogen worden. Daarnaast worden het gebied en de rivier ernstig vervuild en is het water waarvan de plaatselijke gemeenschappen afhankelijk zijn, haast niet meer te gebruiken, zeker wanneer er met chemicaliën als kwik en cyanide wordt gewerkt.  De oever wordt totaal ontwricht en er worden waterwegen beschadigd en vernietigd, wat weer effect heeft op de lokale landbouw in die gebieden. En dat terwijl Suriname een ‘Nationally Determined Contribution’ 2020 – 2025 heeft, een nationaal plan dat landen moeten opstellen die het Klimaatakkoord van Parijs 2015 hebben getekend. Ze hebben zich ertoe verplicht om in dit plan zelf aan te geven welke adaptatie en mitigerende maatregelen zij zullen nemen om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Die maatregelen zijn bedoeld om het hoofddoel van dat akkoord, namelijk vermindering van het opwarmen van de aarde, te verwezenlijken.
De prijs die de binnenlandbewoners moeten betalen voor de skalians, die op een ongebreidelde, milieuvernietigende manier goud winnen, staat in geen enkele verhouding tot de voordelen die enkelen daaruit halen. Leden van één van de participerende organisaties die vorige week vanuit het zuiden naar Albina zijn gevaren, moesten helaas constateren dat tenminste 24 ´skalians´ op die grensrivieren met Frans Guyana, van de verre Lawa en haar zijrivieren Litani en Oelemarie tot voorbij Langatabiki, bezig zijn met hun vernietigende graaf- en vervuilingswerkzaamheden. Maar ook in de Sarakreek, in het stuwmeergebied en in de Surinamerivier zijn tientallen ´skalians´ actief.
Het Platform laat hierover een ernstig SOS uitgaan naar de regering!
Het Platform Save Suriname wil niet alleen de verschillende soorten problematiek aankaarten maar ook met daadwerkelijke oplossingsmodellen en een Plan van Aanpak komen, alsook goede initiatieven ondersteunen. Een aantal goede initiatieven zijn bijvoorbeeld het Paramaribo Live Museum (PBM) project o.l.v. de United Tour Guides Suriname en de Suresur Clean the World-activiteiten. Ook personen en organisaties worden ondersteund die achter de schermen het Centraal Suriname Natuur reservaat (CSNR) helpen behoeden voor meedogenloze natuurvernietigers, de rehabilitatie van de kust door de Anton de Kom Universiteit Suriname o.l.v. prof. Sieuwnath Naipal, die de niet duurzame ontbossing en de kwikvervuiling tegengaan, alsook de individuele acties van milieuactivisten helpen, mits volgens wet en recht gehandeld wordt.
Vertegenwoordigers van het Platform hopen op korte termijn met de verschillende beleidsmakers, het bedrijfsleven en particulieren aan tafel te zitten zodat we sterker worden en groeien als Platform in het belang van Suriname.
Namens het Platform Save Suriname,
Namen organisaties:
1. Conservation International Suriname
2. Milieubeweging Opete
3. Green Heritage Fund Suriname
4. Tropenbos Suriname
5. WWF
6. Stg. Samarja
7. Stg. Suresur
8. The Caribbean Institute
9. VEAPS (Vereniging van Exporteurs en Agrarische Producten)
10. Stg. Santour
11. Access Suriname Travel
12. Internationale organisatie Panthera
13. Spider Monkey Reintroduction Project
14. Stg. Limbo Teego
15. Stg. Healthy Root Wealthy Fruit
16. Vereniging Totscha (Coronie)
17. Lijst individuele participanten: zie index bijlage 
Individuele deelnemers aan Platform Save Suriname
– Vincent Kenswil
– Alies van Sauers-Muller
– Faizel Kurban
– Letitia Vriesde
– Reinier Taus
– Sean Dilrosun
– Dylan de Gruijl
– Auke Hielkema
– Angela Van der Kooye
– Arianne de Bye
– Tessa Sendar
– Esther Louise
– Hijn Bijnen
– Angelika Namdar
– Lloyd Groenhart
– Hans Girjasingh
– Agnes Ritfeld
– Audrey Christiaan
– Femia Wesenhagen
– Irene Meulenberg
– Kenneth Cyrus
– Rinette Soeropawiro
Bron: Het Platform Save Suriname /Culturu.com
1 Reactie
1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Sheila
zondag 27 september 2020 10:00

Hopende dat er tenminste een groot licht gaat branden in de belanghebbende hun pan. Triest hoe een prachtig land vernietigd wordt..Advertentie

Suriname

Archieven professor Ooft nu bij Nationaal Archief Suriname

Geplaatst

op

Nas Directeur Rita Tjien Fooh Bekijkt De Docmenten Van Professor Coen Ooft.

Op de 100ste geboorte dag van prof. mr. Coen Ooft, werd aan het Nationaal Archief Suriname (NAS) enkele archiefstukken die hij na zijn overlijden heeft achtergelaten, overhandigd. Deze overhandiging vond op 21 oktober  plaats, door een van zijn 8 kinderen, Frank Ooft. De overhandiging werd ook in het kader van 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid van Suriname gedaan. Professor Ooft is ook voorzitter en lid van de Staten van Suriname, thans De Nationale Assemblee, geweest.

Hij heeft volgens directeur NAS, Rita Tjien Fooh, een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Surinaamse natie. Daarom wordt het gebaar van zoon Frank bijzonder op prijs gesteld. Verder gaf zij aan dat het een belangrijke nalatenschap is en daarom gedeeld moet worden met de totale Surinaamse bevolking. Zij roept hierbij het publiek, in het kader van 45 jaar Staatkundige onafhankelijkheid, op om onderzoek te doen naar wat onze verworvenheden zijn vanaf de onafhankelijkheid. Het overdrachtsdocument wordt op een ander moment getekend.

In 1963 werd Ooft minister van Economische Zaken in het kabinet onder leiding van Johan Pengel. Tijdens het eerste kabinet- Arron, 1973-1977, werd hij wederom minister, maar toen van Binnenlandse Zaken. Hij heeft boekwerken geschreven, waaronder constitutioneel recht van Suriname en kort begrip van de Staatsinrichting van Suriname. Zijn afstudeerscriptie als drs. was ‘Contouren van het constitutioneel recht van Suriname’.

Ooft heeft gewerkt als hoogleraar staats- en administratief recht aan de Anton de Kom Universiteit en was medeopsteller van de Surinaamse grondwet van 1987, welke bij referendum werd aangenomen. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Ooft voor het dagblad ‘Het nieuws’, beschouwingen geschreven. Professor Ooft is ook medeoprichter geweest van Progressieve Surinaamse Volkspartij (PSV).

Merkwaardig is dat Ooft zich ook bezighield met grensbepalingen. Een van de overhandigde documenten gaat ook over de grensgebieden. Zoon Frank hoopt dat deze documenten kunnen helpen bij het bouwen van de bruggen over de Corantijn- en Marowijne rivier. Er zijn ongeveer 15 boeken geschreven over Staatsinrichting door Professor Ooft. Ooft stierf op 85-jarige leeftijd.

Culturu.com

Lees verder

Misdaad

Verdachte van moord aangehouden

Geplaatst

op

20201023 182424

De Recherche van Regio Midden, het Regio Bijstand Team Midden(RBTM) en de Criminelen Inlichtingen Unit (CIU) van de politie hebben de handen in elkaar geslaagden en hebben op vrijdag 23 oktober de 58-jarige van moord verdachte Marius H. opgespoord en aangehouden.

Marius H. wordt ervan verdachte zijn 31-jarige levenspartner Sarina Uhlenbeek van het leven te hebben beroofd op vrijdag 14 augustus van dit jaar. Deze voortvluchtige verdachte is aangehouden in een bosschage achter zijn woonadres in de Santopolderweg . Marius H. heeft toegegeven dat hij Sarina Uhlenbeek om het leven heeft gebracht. Hij zal waarschijnlijk door de politie in verzekering worden gesteld na overleg met het Openbaar Ministerie. – culturu.com

Lees verder

Meest gelezen