dinsdag 25 juni 2024
24.8 C
Paramaribo
25.5 C
Amsterdam
0
(0)

Ondertekening Country Cooperation Strategy (CCS) 2023-2025

lees ook ...

In memoriam: Ram Hiralal 85 jaar: Accountant en levensgeniet...

Voor Suriname heeft Ram Hiralal, behalve het eerste Surinaamse accountantsbureau, nuttige service clubs mede opgericht Lions club Parwani, voor Paramaribo, Wanica en Nickerie en een intellectuele geze...

De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO)/WHO) en het Ministerie van Volksgezondheid van Suriname kondigen de formele ondertekening aan van de Country Cooperation Strategy (CCS) voor Suriname 2023-2025. De CCS dient als een uitgebreide roadmap die de strategische prioriteiten, aandachts gebieden en doelstellingen voor de technische samenwerking van PAHO/WHO met Suriname schetst.

Door de prioriteiten op gezondheidsgebied vast te stellen en strategische doelstellingen te formuleren tracht dit partnerschap bestaande uitdagingen aan te pakken en kansen te grijpen om duurzame ontwikkeling in de gezondheidssector te bevorderen. In over-eenstemming met het mandaat werkt PAHO/WHO nauw samen met de Republiek Suriname via de ontwikkeling van gezamenlijk overeengekomen tweejaarlijkse werkplannen (BWP) en begrotingen.

Deze instrumenten dienen als essentiële verantwoordings mechanismen en vormen de basis voor de inspanningen van PAHO/WHO om financiële en personele middelen vrij te maken. De CCS 2023-2025 voor Suriname vormt de leidraad voor de formulering van het bilaterale BWP en de bijbehorende begrotingen, en is afgestemd op de nationale gezondheids prioriteiten van het land zoals die zijn uiteengezet in het Beleidsplan 2021-2025 van het Ministerie van Volksgezondheid, het Nationaal Plan voor de Hervorming van de Gezondheidszorg 2025 en het Meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026 van de Regering.

De CCS is ook ontworpen in overeenstemming met het Strategisch Plan 2020-2025 van de PAHO en de gezondheids gerelateerde Duurzame Ontwikkelings doelstellingen (SDG’s), met als doel een gelijke toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen te garanderen.

Vertegenwoordigers van beide organisaties waren aanwezig om hun verbintenis te bevestigen om samen te werken aan de verwezenlijking van de in de CCS vastgelegde gezondheids doelstellingen. Ramadhin sprak zijn dank uit en merkte op dat de ondertekening van de CCS met PAHO/WHO een belangrijke mijlpaal is voor Suriname, omdat wij sinds ons aantreden in 2020 de bestaande samenwerking met PAHO/WHO goed hebben kunnen verbeteren.

Met het oog op het uitrollen van specifiek gezondheidszorgbeleid, met de PAHO/WHO als strategische partner van het ministerie, zijn in dit document prioriteits gebieden vastgesteld voor de komende periode. Dit is vooral belangrijk om de aandachts gebieden te kunnen bepalen met betrekking tot ons Nationaal Herstelplan en in het nieuwe tijdperk na COVID-19.

Tijdens de bijeenkomst overhandigde PAHO/WHO het CCS-document officieel aan het ministerie van Volksgezondheid, als symbool van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan. Het document integreert de gezamenlijke visie en de gezamenlijke inspanningen om de uitdagingen op het gebied van de gezondheidszorg in Suriname aan te pakken, in overeenstemming met de nationale gezondheids prioriteiten en de strategische plannen van het Ministerie van Volksgezondheid.

De PAHO/WHO Vertegenwoordiger in Suriname, Dr. Lilian Reneau-Vernon, erkende met dankbaarheid de onschatbare steun en bijdragen van alle personen, organisaties en agentschappen die hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de CCS 2023-2025 voor Suriname. De tijd die is genomen om deel te nemen aan het overleg met de stakeholders en de kennis en ervaringen die zijn gedeeld, worden zeer gewaardeerd.

De CCS voor Suriname omvat vier strategische prioriteiten en veertien overeenkomstige aandachts gebieden, die alle bijdragen tot de gewenste resultaten en waarvan het succes afhangt van de actieve samenwerking tussen PAHO/WHO, het ministerie van Volksgezondheid en andere relevante belanghebbenden.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOndertekening Country Cooperation Strategy (CCS) 2023-2025