maandag 22 april 2024
30 C
Paramaribo
9.9 C
Amsterdam
5
(1)

OM roept vuurwapenaanvragers op om zich niet te laten oplichten

lees ook ...

Nieuwe verkeerslichten hoek Gemenelandsweg en Pengelstraat

Nieuwe verkeerslichten op de hoek de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat zijn kortgeleden in gebruik genomen. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken, bedankte bij deze gelegenheid alle...

Doe als vuurwapenaanvrager geen betalingen bij onbevoegde personen, die zich uitgeven als tussenpersonen (regelaars) om de vuurwapenaanvragen positief te beïnvloeden. Dit is de duidelijke waarschuwing van het Openbaar Ministerie (OM) aan personen die via derden een vuurwapenvergunning aanvragen. De enige betaling die gepaard gaat met dergelijke vuurwapenaanvragen is de storting van SRD 100, door de aanvrager bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op het rekeningnummer van de procureur-generaal (pg) bij het Hof van Justitie.

Met het verkregen storingsbewijs van SRD 100 begeeft de aanvrager zich naar de afdeling Vuurwapen aan de Henck Arronstraat no. 61. voor het verkrijgen van een aanvraagformulier. Het ingevulde formulier wordt vervolgens ingediend op voormelde afdeling onder toevoeging van de volgende bescheiden: recente uittreksel, recente nationaliteit verklaring, pasfoto’s en een plakzegel. Op deze afdeling kan de aanvrager ook informatie verkrijgen over de betalings- en indieningsprocedure van verzoeken ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen.

Nadat de aanvrager voormelde bescheiden heeft ingediend bij de afdeling Vuurwapen, worden deze verzonden naar de afdeling Vergunningen van het Korps Politie Suriname (KPS) voor doen verrichten van een breed onderzoek, de persoon van de aanvrager regarderende. Na completering van dit onderzoek wordt het resultaat daarvan ter beoordeling opgestuurd naar de procureur-generaal. De belanghebbende wordt vervolgens middels een sms-bericht – verzonden middels het telefoonnummer 8584816 – op de hoogte gesteld, van het besluit van de procureur-generaal op de desbetreffende vuurwapenaanvraag.

Volgens de Vuurwapenwet ligt de verantwoordelijkheid met betrekking tot beoordeling van elke vuurwapenaanvraag primair bij de procureur-generaal. De voorwaarden en criteria waaraan de aanvrager dient te voldoen, hebben hun grondslag in de Vuurwapenwet. Elke aanvraag wordt objectief en op doelmatigheid en redelijkheid getoetst door de procureur-generaal.

Hierbij wordt tevens in overweging genomen of er sprake is van een ‘redelijke belang’ ter verkrijgen van een machtiging voor het voorhanden hebben van een vuurwapen. Wie benaderd wordt voor het doen van een betaling moet dit schriftelijk doorgeven aan de pg, die een strafrechtelijk onderzoek zal instellen.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOM roept vuurwapenaanvragers op om zich niet te laten oplichten