zondag 19 mei 2024
26.6 C
Paramaribo
18.1 C
Amsterdam
5
(1)

OM klaagt Ginmardo K, oud-directeur SPSB aan

lees ook ...

Presidentiële monitoringsteam bezoekt minister Sozavo

‘Brede Welzijn voor de mens met een beperking’ is een Presidentiële Monitoringsteam. Op 10 mei jongstleden was dit team bij minister Ines Pané van Sociale Zaken en Volkshuisvesting voor een constructi...

In de zaak van 2019 bij de Surinaamse Postspaarbank, zijn acht personen in Suriname en Nederland als verdachte aangemerkt voor onder meer deelneming aan een criminele organisatie, overtreding artikel 13 Anti-Corruptiewet, ambts- verduistering, gekwalificeerde verduistering, valsheid in boeken en/of registers door een publieke functionaris en oplichting.

De verdachte Ginmardo.K, toenmalig directeur van de bank, verscheen op 26 april voor de rechter in verband met mogelijke corruptieve handelingen bij de Surinaamse Post-spaarbank (SPSB). Vanwege de omvang en complexiteit van de zaak is het Gerechtelijk Vooronderzoek (GVO) opgedeeld in fasen bestaande uit 20 deelonderzoeken. Inmiddels is op 29 maart 2023 het GVO van 05 deelonderzoeken afgerond. Van de 08 personen die als verdachte zijn aangemerkt, zijn vooralsnog 07 gedagvaard, waarvan er 03 in detentie zijn.

Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke vervolging van corruptie. Corruptie ondermijnt het vertrouwen van het publiek in de rechtsstatelijkheid van de samenleving en wekt onder meer maatschappelijk wantrouwen. Er is sprake van corruptie wanneer publieke functionarissen in de uitoefening van hun functie opzettelijk zaken nalaten vanwege een verkregen geschenk, prestatie of belofte, bedoeld om zich zelf of anderen te bevoordelen .Corruptie werkt criminaliteit in de handen schaadt bedrijven, overheden en de samenleving.

Mogelijke vormen van corruptie die wettelijk strafbaar zijn gesteld: het omkopen van ambtenaren Art. 229 Sr Max 4 jaar, begunstiging van ambtenaren Art. 229a Sr Max 2 jaar, omkoping van een rechter Art. 230 Sr Max 6 jaar, verduistering van geld of geldwaardig papier Art. 423 Sr Max. 6 jaar, vervalsing van bescheiden Art. 424 Sr. Max. 9 jaar, aannemen van giften of beloften Art. 426 Sr Max. 4 jaar, aannemen van giften onder verzwarende omstandigheden Art. 427 Max. 6 jaar, aannemen van giften en beloften door rechter Art. 427a Sr Max. 9 jaar, dwang door ambtenaren Art 429 Sr Max 2 jaar.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOM klaagt Ginmardo K, oud-directeur SPSB aan