woensdag 24 juli 2024
26 C
Paramaribo
19.5 C
Amsterdam
0
(0)

OM doet pilotproject Taakstraffen

lees ook ...

Volksgezondheid streeft naar voldoende medicijn in voorraad

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid wil gedaan krijgen dat door bestelling de voorraden van noodzakelijke medicatie op peil wordt gehouden. Hij meent dat er bij het Bedrijf Geneesmiddelen Voorz...

Een zes maanden durende pilot taakstraffen is op maandag 03 april jongstleden van start gegaan onder leiding van het Openbaar Ministerie(OM). Deze pilot kwam tot stand  vanwege een samenwerking in het kader van het Makandra-programma.

Het Makandraprogramma is een samenwerking tussen de afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg (FMZ) ressorterend onder het onderdirectoraat Forensische Zorg van het ministerie van Justitie en Politie en counterpart Reclassering Nederland.

De taakstraf is één van de vier hoofdonderdelen waar de samenwerking tussen FMZ en Reclassering Nederland zich op richt. Samenhangend hiermee is er eveneens een Makandra-project gestart tussen de Openbaar Ministeries van Suriname en Nederland, dit met het doel om de taakstrafpilot verder te ondersteunen.

Voorafgaand aan de uitvoering van dit pilotproject hebben de Surinaamse vervolgingsambtenaren en enkele medewerkers van de afdeling Forensisch Maatschappelijke Zorg in februari 2023 een kennissessie rondom de werkstraf als strafmodaliteit doorlopen, verzorgd door mr. Danny Hazejager, officier van justitie en Gissela Conrad van Reclassering Nederland. Taakstraffen zijn voor Suriname een nieuwigheid.

De pilot taakstraffen hangt samen met artikel 100 van het Surinaams Wetboek van Strafrecht, waarbij het OM de mogelijkheid heeft misdrijven waarop een gevangenisstraf van 06 jaren of minder staat, middels een transactie buiten proces af te handelen. De afhandeling van zaken buiten proces is niet nieuw in Suriname. Zo kunnen er al aan verdachten voorwaarden worden opgelegd zoals het vergoeden van de door de benadeelde geleden schade of het betalen van een geldboete aan de Staat.

Wel is nieuw voor Suriname dat het OM de mogelijkheid heeft om gedurende deze pilot minder ernstige strafzaken met een werkproject af te doen. Een transactievoorstel kan naast het opleggen van een boete of vergoeding van schade, bestaan uit een werk- of leerproject.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameOM doet pilotproject Taakstraffen