Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

OKB: “Verkiezingen 2020 slechtst georganiseerde”

Geplaatst

op

Jennifer Van Dijk Silos

De verkiezingen van 25 mei 2020 kunnen vergeleken met die van 25 mei 2005, 25 mei 2010 en 25 mei 2020 volgens het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) getypeerd worden als de slechtst georganiseerde verkiezingen. Deze conclusie deelde OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos vandaag bij het bindend vaststellen van de stembusgang. De verkiezingen van 25 mei 2005 was in de reeks volgens haar de best georganiseerde.

De uitslag van de verkiezingen van de ressortraden in tien van de twaalf ressorten van het kiesdistrict I (Paramaribo) wordt wel bindend vastgesteld voor de samenleving. Het gaat om Blauwgrond, Munder, Centrum, Beekhuizen, Rainville, Latour, Livorno, Flora, Welgelegen en Weg naar Zee.

Er is bepaald dat de stembureaus 185,188, en 192 van het ressort Pontbuiten en de stembureaus 205 en 206 van het ressort Tammenga binnen drie weken na vandaag nader te bekijken. Dit zal gebeuren in aanwezigheid van het Centraal Hoofdstembureau, het hoofdstembureau van het kiesdistrict I, de leden van de te onderzoeken stembureaus en vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het proces-verbaal van OKB wordt op basis hiervan in twee delen afgerond, zei Van Dijk-Silos. 

Het is volgens het OKB noodzakelijk de vijf stembureaus nader te bekijken, omdat na rangschikking van de zeventien kandidaten die de meeste stemmen hebben gehaald, er een miniem verschil is met de naar afnemend volgende kandidaat. Hierdoor is het gevolg dat het resultaat van de verkiezing op ressortraad-niveau van Tammenga en Pontbuiten nog niet vastgesteld kan worden. Dit besluit heeft tot gevolg dat het resultaat van de samenstelling van de districtsraad van Paramaribo nog niet bindend kan worden verklaard. 

Culturu.com

2 Reacties
2 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Slotboom
vrijdag 19 juni 2020 19:52

De NDP heeft zelf de verkiezingen georganiseerd.Het is droevig dat het zo moet.Mensen hebben recht op een goede verkiezing uitslag.

Pino
vrijdag 19 juni 2020 20:33

Al je vorige keren was het goedAdvertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen