Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

NDP doet welgemeend dubbele felicitaties aan nieuwe coalitie

Geplaatst

op

56650 Bouterse Rts

De Nationale Democratische Partij (NDP) doet welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen die de coalitie en de regering zullen vormen in Suriname de komende vijf jaren. De coalitie en de regering zal bestaan uit de politieke partijen; VHP, ABOP, NPS en de PL.

De verklaring van de NDP luidt als volgt:

Op 25 mei 2020 heeft de Nationale Democratische Partij (NDP) tezamen met u deelgenomen aan de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen. De wil van het electoraat heeft bepaald dat u haar mag vertegenwoordigen in de diverse grondwettelijke organen, te weten de Nationale Assemblee, de diverse Districtsraden alsmede de diverse Ressortraden. 

De NDP feliciteert u van harte met de behaalde zetelwinst op de diverse aangehaalde niveau’s. 

In navolging van deze felicitatie benadrukt de NDP dat u op de gekozen niveau’s te allen tijden uw krachten geeft ten behoeve van de uitvoer van de wil van het volk. Door dit feit zal uitermate kracht worden gegeven aan deze felicitatie en komt deze volledig tot zijn recht.  Tot slot gaat gepaard met deze felicitatie de zegen van de Allerhoogste van de diverse Surinamers die daadwerkelijk invulling zullen geven aan de oproep van het electoraat. 

Felicitaties nieuwe coalitie 

In navolging van de eerdere felicitatie doet de Nationale Democratische Partij  welgemeend, dubbele felicitaties toekomen aan de politieke partijen (VHP, ABOP, NPS en PL) die zoals eerder geproclameerd, respectievelijk de coalitie alsmede de regering van de Republiek Suriname zullen vormen.  

Wij wensen u voorspoed, wijsheid, kracht en doorzettingsvermogen toe in het nastreven van het Surinaams doel welke ons allemaal heilig is, namelijk Suriname op elk gewenst niveau naar grotere hoogten te stuwen. Soevereiniteit in denken, doen en handelen zijn hierbij de basis ingrediënten welke zullen bijdragen aan het succesvol nastreven van het gesteld doel. Onthoud u, het pad van succes is niet een van rozen. Wees u dus ook voorbereid op eventualiteiten en drempels. Als wij allen één zijn, deze gedachte ademen tot het hiernamaals, kan het niet anders uitpakken dat als bekroning van deze felicitatie aan uw adres, zal maken dat het vereeuwigd kan worden.  

Tot slot wenst de NDP aan elke Surinamer van deze coalitie partijen die de regering zullen vormen, de zegen van de Allerhoogste van de religie welke u belijdt, toe. 

De Nationale Democratische Partij (NDP) 

Reageer op dit bericht
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties


Advertentie

Suriname

BGA feliciteert nieuwe parlementariërs en informeert over Verdrag inzake Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen

Geplaatst

op

Unnamed

Onlangs heeft het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de Algemene Vrije en Geheime verkiezing van 25 mei 2020 bindend verklaard. Vervolgens zijn de gekozen volksvertegenwoordigers toegelaten tot De Nationale Assemblée en bestaat die thans uit 15 (29%) vrouwen en 36 (71%) mannen.

Het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) feliciteert de parlementariërs en wil van deze gelegenheid gebruik maken hen te informeren over het Verdrag inzake de Eliminatie van alle Vormen van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) dat de staat Suriname in 1993 heeft geratificeerd. Met het ratificeren van dit VN-Vrouwenverdrag heeft de staat Suriname zich gecommitteerd aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien waaronder het in lijn brengen van de nationale wetgeving met het verdrag. Op u wordt een beroep gedaan om bij de totstandkoming van wetten hiermee rekening te houden.

Binnenkort zal de verkiezing van de President en Vicepresident voor de Staat Suriname plaatsvinden en hierna de voordrachten en benoemingen voor de overige diverse openbare functies, zoals ministers en ambassadeurs.

Artikel 7 van CEDAW-verdrag handelt over de participatie van vrouwen in de politiek en het openbaar leven en luidt als volgt:

“De staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om discriminatie van vrouwen in het politieke en openbare leven van het land uit te bannen, en verzekeren vrouwen in het bijzonder het recht om op gelijke voet met mannen:

  1. hun stem uit te brengen bij alle verkiezingen en volksstemmingen, en verkiesbaar te zijn in alle openbaar gekozen lichamen;
  2. deel te nemen aan de vaststelling van het overheidsbeleid en aan de uitvoering hiervan, alsook openbare ambten te bekleden en alle openbare functies op alle overheidsniveaus te vervullen;
  3. deel te nemen aan niet-overheidsorganisaties en verenigingen op het gebied van het openbare en politieke leven van het land”.

Artikel 8 van het verdrag handelt over de participatie van vrouwen op internationaal niveau en luidt als volgt:

“De Staten die partij zijn bij dit verdrag, nemen alle passende maatregelen om te verzekeren dat vrouwen, op gelijke voet met mannen en zonder enig onderscheid, de mogelijkheid hebben hun regering op internationaal niveau te vertegenwoordigen en deel te nemen aan de werkzaamheden van internationale organisaties”.

Het BGA roept hierbij de politieke partijen die deel uit zullen maken van de nieuwe regering op om in die fase van voordrachten en benoemingen in diverse openbare besluitvormingsposities vrouwen op gelijke voet met mannen de ruimte te bieden om het menselijk kapitaal in te kunnen zetten, zodat vrouwen evenals mannen de beginselen van democratie kunnen beleven. Zonder de actieve participatie van vrouwen en zonder dat op alle besluitvormingsniveaus rekening wordt gehouden met vrouwen, zijn gelijkheid, duurzame ontwikkeling en vrede niet te verwezenlijken.

Bron: NII

Lees verder

Suriname

COVID-19: vijftiende persoon overleden in Suriname

Geplaatst

op

Virus 4915859 340

In Suriname is een vijftiende perszoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Eerder was de persoon opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het aantal actieve cases is gesteld op 278. Zes personen zijn vandaag genezen verklaard. De quarantaine regels zijn versoepeld door het management team en wordt er vandaag verwacht dat er meer mensen ontslagen zullen worden.

Mensen die uit Nederland terugkeren naar Suriname hoeven voortaan niet meer ij overheidsquarantaine te gaan. – Culturu.com

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen