dinsdag 28 mei 2024
25 C
Paramaribo
12.3 C
Amsterdam
5
(1)

Noodkreet zorginstellingen gehoord door regering

lees ook ...

Vicepresident Brunswijk: “Ondersteuningsteam moet onru...

Binnen het bejaardentehuis Ashiana heerst momenteel een situatie die niet bevorderlijk is voor de dienstverlening en onderlinge verstandhouding. Een ondersteuningsteam, ingesteld door het ministerie v...

De nijpende problemen waar de zorginstellingen mee te kampen hebben, worden in kaart gebracht. Dit is het resultaat van een bespreking tussen de waarnemend minister op Financiën en Planning, Albert Ramdin en zijn collega Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) met een vertegenwoordiging van instellingen die zorg verlenen aan mensen met een beperking. Ramdin gaf bij dit overleg aan dat de noodkreet die is geuit door deze instellingen is gehoord door de regering. 

Het ministersteam was door president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om spoedig te komen met concrete oplossingen. Aangezien het gaat om een urgente zaak, zal binnen een week worden doorgelicht waar de knelpunten liggen.

Ramsaran beseft dat deze zorginstellingen in feite overheidswerk doen en niet de dupe mogen worden van lange procedures. De minister zegde toe na te zullen trekken waarom de instellingen te laat hun subsidie of soms helemaal geen subsidie ontvangen. Eveneens zegde hij toe het raadsvoorstel om de subsidie per kind te verhogen weer in te dienen in de raad van ministers.

Eerder hebben de instellingen brieven gestuurd naar de Sozavo-minister over de problemen. Echter zijn die niet beantwoord. De knelpunten die zij ervaren zijn voornamelijk de achterhaalde hoogte van de subsidie, de ingewikkelde procedures en het uitbetalen van het minimumloon aan het personeel.

Zij gaven ook aan dat er heel veel documenten worden opgevraagd door Sozavo, waarbij het veel tijd neemt om die te verzamelen. Komt nog erbij kijken dat het heel lang duurt, voordat het ministerie van Financiën en Planning reçu’s betaalbaar stelt. De instellingen komen hierdoor in grote problemen.

Het team dat de problemen in kaart moet brengen komt deze week nog bijeen en zal eind van de week rapportage uitbrengen. Tevens wordt er gewerkt aan structurele oplossingen, zodat de instellingen niet afhankelijk blijven van overheidssubsidies. Ramdin zal hierover een voorstel indienen bij de president en de ministerraad.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNoodkreet zorginstellingen gehoord door regering