Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Nog steeds geen overeenstemming regering en BvL

Geplaatst

op

door

De regering, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben nog steeds geen overeenstemming kunnen vinden omtrent het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten. Wilgo Valies, voorzitter van zowel de BvL als het ALS, heeft daarom zijn leden weer opgeroepen om morgen tijdens schooluren een met spoed ingelaste algemene ledenvergadering bij te wonen.

In januari lag het onderwijs door protestacties van de leerkrachten, in grote delen van het land, bijna drie weken plat. Twee weken geleden werd na bemiddeling van de rechter het werk hervat, met de intentie dat uiterlijk gisteren een akkoord zou zijn bereikt. Met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) gebeurde dat ook. De leden gingen akkoord met een verhoging van SRD 500 over de maanden januari en februari en gingen akkoord met het verzoek van de regering om pas in maart uitvoering te geven aan de eerder afgesproken herwaarderingsovereenkomst.

Valies is het hier echter niet mee eens en roept, nu het gestelde ultimatum weer voorbij is, zijn leden bij elkaar. Hierdoor komt het onderwijs weer een dag stil te liggen. Tijdens de vergadering, die om acht uur in de ochtend zal beginnen in Mata Gauri, zal de stand van zaken over de onderhandelingen met de regering besproken worden en zullen de verder te ondernemen stappen worden bepaald.

De raadsadviseurs van de regering spraken hun teleurstelling uit over de starre houding van de bondsvoorzitter. Zij zullen de regering adviseren om het loon in te houden van leerkrachten die actie gaan voeren.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

LVV verstrekt meer dan 250 visvergunnigen

Geplaatst

op

door

De afdeling visvergunningen van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), heeft in de districten Coronie en Nickerie visvergunningen voor het jaar 2019 vertrekt aan belanghebbenden.

In de categorie binnenwateren visserij bekend als BV, zijn 5 spannet, 5 lijnnet, 6 drijfnet, 40 Fuik, 26 sleepnet en 71 kieuwnet vergunningen verstrekt. In de categorie kustvisserij bekend als SKB, zijn in Nickerie 98 vergunningen verstrekt, terwijl er in het district Coronie 2 SKB  en 1 BV vergunning aan belanghebbenden zijn uitgegeven. Deze vergunningen zijn uitgereikt op 15 en 16 juli in de desbetreffende districten.

Minister Rabin Parmessar had de sector beloofd dat indien aan alle voorwaarden is voldaan, hij over zou gaan tot het tekenen van de vergunningen. Volgens Nelia Finisie van de afdeling visvergunningen is er een vastgestelde procedure voor het verlengen van een visvergunning. Voor wat het Bigipan gebied betreft, is er enige ordening gebracht in het vergunningen beleid. Was het vroeger zo dat met één en dezelfde vergunning vissen en garnalen mochten worden gevangen, is het nu opgedeeld in 2 aparte vergunningen. Er bestaat nu dus sinds vorig jaar een vergunning voor sleepnet en qnet garnalen.

Een visser die vis en garnalen in het Bigipan gebied wenst te vangen moet dus nu 2 aparte vergunningen hebben. De samenwerking met de visserij sector in Nickerie is de afgelopen maand opgevoerd zegt Abas Noredjo voorzitter van de coöperatie ontwikkeling visserijsector Nickerie. De afdeling visserij treed op geregelde basis in overleg met de coöperatie. Abas ervaart de nieuwe ontwikkelingen in de visserij sector, als zeer positief. Het stemt hem goed dat de vissers nu over hun visvergunningen beschikken. Minister Rabin Parmessar zegt voornemens te zijn er alles aan te doen dat de visvergunningen voor het jaar 2020 reeds in januari kunnen worden verstrekt. Echter bestaat er geen ruimte voor nieuwe aanvragen, vanwege de landelijke ordening welke opgang wordt gebracht.

Lees verder

Suriname

Openbare Werken gaat door met riolerings- en rehabilitatiewerkzaamheden

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT &C) is in verschillende gebieden bezig met riolerings- en rehabilitatiewerkzaamheden. Er wordt nu gewerkt aan de Charlesburgweg en in de omgeving van Palmentuin, namelijk de President da Costalaan en de Wicherstraat. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een subcontract, dat onderdeel is van het Dalian 4 project. Eerder is gewerkt te Pontbuiten en Latour.

De aannemer is aan de President da Costalaan en de Wicherstraat bezig met rioleringswerkzamheden, waarbij er duikers worden aangelegd. Aan de Nieuwe Charlesburgweg wordt de wegfundering aangebracht. Deze weg verkeerde in een deplorabele staat en wordt aangepakt omdat het een belangrijke ontsluitingsweg is.

Aan de Nieuwe Charlesburgweg worden ook enkele veranderingen aangebracht aan de inrichting van de weg. Het rijpad zal vijf meter breed bllijven, maar er worden aan weerszijden van de weg voetpaden aangelegd. De aannemer Kuldipsingh Infra n.v is belast met de werkzaamheden, terwijl de directievoering in handen ligt van Bureau Cite. Volgens planning worden de werkzaamheden later dit jaar opgeleverd.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X