Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Nog steeds geen overeenstemming regering en BvL

Geplaatst

op

door

De regering, de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hebben nog steeds geen overeenstemming kunnen vinden omtrent het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de leerkrachten. Wilgo Valies, voorzitter van zowel de BvL als het ALS, heeft daarom zijn leden weer opgeroepen om morgen tijdens schooluren een met spoed ingelaste algemene ledenvergadering bij te wonen.

In januari lag het onderwijs door protestacties van de leerkrachten, in grote delen van het land, bijna drie weken plat. Twee weken geleden werd na bemiddeling van de rechter het werk hervat, met de intentie dat uiterlijk gisteren een akkoord zou zijn bereikt. Met de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname (Fols) gebeurde dat ook. De leden gingen akkoord met een verhoging van SRD 500 over de maanden januari en februari en gingen akkoord met het verzoek van de regering om pas in maart uitvoering te geven aan de eerder afgesproken herwaarderingsovereenkomst.

Valies is het hier echter niet mee eens en roept, nu het gestelde ultimatum weer voorbij is, zijn leden bij elkaar. Hierdoor komt het onderwijs weer een dag stil te liggen. Tijdens de vergadering, die om acht uur in de ochtend zal beginnen in Mata Gauri, zal de stand van zaken over de onderhandelingen met de regering besproken worden en zullen de verder te ondernemen stappen worden bepaald.

De raadsadviseurs van de regering spraken hun teleurstelling uit over de starre houding van de bondsvoorzitter. Zij zullen de regering adviseren om het loon in te houden van leerkrachten die actie gaan voeren.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Marihuanateelt wordt niet gelegaliseerd

Geplaatst

op

door

“Er is absoluut geen sprake van legalisatie van de marihuanateelt. Dit moet vooral goed doordringen tot de samenleving”, zegt Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs Industriële Hennepteelt. Hij benadrukt dat marihuana een THC-gehalte heeft van tussen de 5 en 12%, waardoor de teelt hiervan dus niet wordt gelegaliseerd. Tetrahydrocannabinol (THC) is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. Volgens Abdoel wordt de teelt van hennep met een THC-gehalte van minder dan 0,3% bij wet geregeld en zal deze dan legaal zijn.

Abdoel verduidelijkt dat in artikel 2 van deze wet de grondslag is gegeven om cannabis die bestemd is voor industriële doeleinden (industriële hennep) te telen. Daarbij is in artikel 2 lid 2 van de Wet Verdovende Middelen een uitzondering gemaakt op de strafbaarheid van het telen van de cannabis, indien het betreft het telen van de cannabis voor industriële doeleinden. Met cannabis bestemd voor industriële doeleinden wordt niet anders bedoeld dan wat internationaal bekend staat als de hennep (Hemp) of industriële hennep. De wet Verdovende Middelen heeft volgens Abdoel in voornoemde bepaling eveneens het toegestane maximale gehalte aan THC van de industriële hennep vastgesteld op 0.3%. Bij industriële hennep kan het gehalte aan THC in normale omstandigheden tussen de 0.2% tot maximaal 0.3% uitkomen, terwijl het gehalte aan THC bij marihuana (strafbare cannabis) tussen de 5% en 20% bedraagt.

Hij merkte op dat velen in de samenleving het onderscheid nog niet kunnen maken tussen hennepteelt voor medicinale doeleinden en hennepteelt voor industriële doeleinden. Abdoel: “De teelt van hennep voor industriële doeleinden wordt verder in deze ontwerpwet geregeld. Net als de teelt van alle andere gewassen valt de teelt van hennep ook onder het ministerie van LVV.”

Abdoel wijst met nadruk op het doel van de wet, namelijk “het scheppen van de minimale randvoorwaarden voor de teelt en productie van de industriële hennep in Suriname.” Daarbij staat centraal dat, gelet op de gevoeligheid van deze materie, er een zodanig mechanisme, structuur en procedures tot stand moeten worden gebracht om te geraken tot een gedegen en veilige teelt en productie van industriële hennep in Suriname. Volgens hem dient te worden benadrukt, dat de teelt van de industriële hennep, binnen de door de wet gegeven kaders moet geschieden om eventuele misbruik van deze mogelijkheid uit te sluiten, dan wel te voorkomen.

Lees verder

Suriname

Gillmore Hoefdraad ziet aangifte van VHP als politieke stunt

Geplaatst

op

door

De VHP-fractie heeft gisteren bij procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aangifte gedaan tegen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij heeft volgens de VHP geldelijke schuldverplichtingen gevestigd ten laste van de Staat en vanaf januari tot juli 2019 het wettelijke binnenlandse obligoplafond overschreden. Dit blijkt uit de cijfers zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Staatsschuld.

Lees verder

Meest gelezen

X