maandag 4 maart 2024
23 C
Paramaribo
6.8 C
Amsterdam
0
(0)

Nieuwe zittingsperiode Nationale Loon Raad

lees ook ...

Parlementariër Melvin Bouva: “Regering, luister naar het vol...

Melvin Bouva, parlementslid van de NDP, heeft scherpe kritiek geuit op de regering-Santokhi en roept op tot een daadwerkelijke luisterhouding jegens de bevolking. Hij beweert dat sinds het aantreden v...

De Nationale Loonraad werd op 05 april jongstleden door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), voor een nieuwe zittingsperiode geïnstalleerd, onder voorzitterschap van Wonnie Boedhoe die sedert april 2021 leidinggeeft aan dit orgaan.

De Loonraad is belast met het adviseren van de minister omtrent de vaststelling van het minimumloon. Het advies is volgens de wet bindend voor de minister, maar voor het uiteindelijk vaststellen en afkondigen van het algemeen minimumloon heeft de minister echter de goedkeuring nodig van de Raad van Ministers of de Regeringsraad.

Minister Mac Andrew verwees in een kort betoog voor de installatie naar ILO-conventie 131, Minimum Wage Fixing Convention en gaf aan, dat die als leidraad heeft gediend voor de instelling van de Nationale Loonraad, omdat deze conventie vraagt dat lidlanden een mechanisme voor de vaststelling van het minimumloon in het leven roepen.

Hij gaf voorts aan, dat de conventie niet alleen vraagt om gelijke participatie van representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, maar ook om uitgebreide consultaties om te komen tot de vaststelling van een minimumloon. Conventie 131 geeft naar zijn zeggen ook aan, dat er gezocht moet worden naar een balans tussen de behoeften van werknemers en de economische omstandigheden van het land.

De bewindsman riep de Nationale Loonraad op om inderdaad breed te consulteren, conform de richtlijnen van de conventie 131, zodat bij het uiteindelijk advies rekening kan worden gehouden met de diverse standpunten en visie van relevante actoren, waardoor er ook meer draagvlak kan ontstaan. Hij benadrukte, dat consultatie breder moet zijn dan de eigen belangengroep en de gebruikelijke sociale partners. Mac Andrew benadrukte eveneens, dat in het advies van de Nationale Loonraad was meegenomen, dat er een assessment zou worden gedaan over de impact van btw. Hij vroeg de Nationale Loonraad om zich hierover te buigen.

Over het besluit om Wonnie Boedhoe opnieuw te benoemen tot voorzitter, zei hij dat dit besluit snel was genomen, gezien het goede- en vele werk dat zij als voorzitter tot nu toe heeft verricht. Boedhoe bedankte de bewindsman voor het vertrouwen in haar en de leden gesteld en zegde toe zich te zullen buigen over de kwestie van het draagvlak bij het doen van advies aan de minister, maar ook over de impact van de macro-economische omstandigheden op het minimumloon.

In de Nationale Loonraad zitten verder: Shoblinadebie Chotkan-Somai (AWJ), Shirley Relyveld (VSB), Petty Mahabirsingh (VSB), Dinesh Dinai (RAVAKSUR), Dayanand Dwarka (RAVAKSUR), Lilian Menke-Tangali (Planbureau), en Tirlotma Marhe-Kewal (AWJ) die als secretaris is toegevoegd.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNieuwe zittingsperiode Nationale Loon Raad