donderdag 25 juli 2024
32 C
Paramaribo
20.2 C
Amsterdam
0
(0)

Nieuwe wetten en initiatieven voor verbetering onderwijskwaliteit aangekondigd

lees ook ...

Texas bewoners ontvangen officiële grondpapieren

Enkele bewoners van de buurt Texas te Charlesburg hebben op maandag hun bereidverklaringen ontvangen. De ceremonie vond plaats op het Kabinet van de Vicepresident, waar de documenten persoonlijk werde...

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) heeft woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) een uitgebreide update gegeven over de huidige stand van zaken in het onderwijs. De minister rapporteerde dat de examens momenteel volop aan de gang zijn en hun afronding naderen, met tot nu toe zeer positieve terugkoppeling. Hoewel er enkele incidenten waren bij bepaalde vakken, zijn deze snel en adequaat opgelost.

Ori benadrukte het belang van basisvaardigheden zoals taal, rekenen en lezen. In dit kader zal in een specifieke wijk een aandachtsschool worden aangewezen waar leerkrachten kinderen die extra lessen nodig hebben, zullen onderwijzen. Deze leerkrachten moeten de kinderen die extra hulp nodig hebben in kaart brengen, als onderdeel van een bredere inspanning om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

De minister gaf aan dat de onderwijsvernieuwing, die al meer dan 20 jaar gaande is, goed op schema ligt. Belangrijke onderdelen, zoals curriculumontwikkeling, worden succesvol opgepakt.

Er komen drie belangrijke nieuwe wetten: de Wet op Basisonderwijs, de Wet op Toezicht en de Wet op Leerplicht. Deze wetten worden als een pakket gepresenteerd en zorgen voor een stevig juridisch kader voor het onderwijs. Daarnaast wordt er gewerkt aan een Wet op Ouderparticipatie, hoewel deze nog meer overleg vereist voordat deze ingevoerd kan worden.

Het schooljaar 2024-2025 zal het laatste jaar zijn van de huidige onderwijsvernieuwing. Een van de maatregelen is de verlenging van het schooljaar tot leerjaar 10. Ook wordt er nadruk gelegd op zorgcoördinatie in scholen, met name op lagere scholen, om vroegtijdig kinderen te identificeren die moeite hebben met bepaalde vakken.

Voor leerlingen in de klassen 4 en 5 die moeite hebben met lezen, schrijven en taal, wordt de mogelijkheid geboden om deze vaardigheden bij te spijkeren. Bovendien worden er pilots uitgevoerd op middagscholen, waarbij meer aandacht wordt besteed aan creatieve vakken zoals muziek.

Minister Ori toonde zich tevreden over de huidige gang van zaken in het onderwijs, ondanks dat het een sector blijft waar altijd veel gaande is. Hij benadrukte het belang van leren van de afgelopen jaren en het rekening houden met mogelijke calamiteiten tijdens de inschrijvingen. Naar verwachting zal in oktober-november de rust weer terugkeren.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNieuwe wetten en initiatieven voor verbetering onderwijskwaliteit aangekondigd