Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Nieuwe RGB – minister vraagt ondersteuning parlement

Geplaatst

op

door

Lekhram Soerdjan, de nieuwe minister van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer (RGB), heeft op maandag 20 mei 2019 ondersteuning gevraagd van het parlement, de Raad van Ministers en zijn team op het departement. De minister, die eerst de scepter zwaaide op Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV), zegt dat waar zaken rechtgetrokken moeten worden dat ook moet gebeuren.

Parlementsvoorzitter Jennifer Simons heeft ondersteuning toegezegd aan de bewindsman in de vorm van de wijziging van wetgeving. De wetten zijn namelijk onvoldoende gewijzigd om het aspect van ruimtelijke ordening in het werk te brengen. “Het ministerie heeft zijn functie tot nu toe nog niet vervuld”, stelt de assembleevoorzitter. Volgens haar is alle data beschikbaar voor ruimtelijke ordening in de eerste fase.

Tijdens de assembleevergadering van maandag hebben de overige nieuwe ministers uit het kabinet Bouterse II zich voorgesteld. De bewindslieden zijn vorige week donderdag beëdigd. Het gaat om de ministers Sergio Akiemboto (Natuurlijke Hulpbronnen), André Misiekaba (Sociale Zaken en Volkshuisvesting), Vijay Chotkan (Openbare Werken, Transport en Communicatie), en Rabin Parmessar (Landbouw Veeteelt en Visserij).

Minister Akiemboto kijkt uit naar een goede samenwerking en verwacht goede inhoudelijke discussies te kunnen voeren. Het parlement is geen onbekend terrein voor Misiekaba en Parmessar. Tot vóór zijn aanstelling tot minister is Misiekaba 14 jaar lang parlementariër geweest waarvan de laatste 5 jaar fractieleider van de NDP, de regeringspartij van Desire Bouterse. Hij heeft aangegeven klaar te zijn om rekenschap te geven over het beleidsgebied. De voormalige fractieleider heeft Simons en het college bedankt voor de vruchtbare periode als parlementariër.

Minister Parmessar heeft aangegeven, dat de uitdagingen op LVV enorm zijn. Op het parlement heeft hij het beroep gedaan om in lands belang zakelijk in te gaan op deze uitdagingen. Ook minister Chotkan bruist van energie en hoopt op een goede samenwerking. “Ik ben een teamspeler en verwacht de komende maanden met heel veel energie datgene te kunnen doen waaartoe wij verplicht zijn. “

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

LVV wil handelsrelatie met Frans-Guyana bevorderen

Geplaatst

op

door

Met als doel het bevorderen van de handeksrelatie tussen Suriname en Frans-Guyana heeft een delegatie onder leiding van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij onlangs het land bezocht. Het goederenverkeer tussen deze twee landen dateert van de vorige eeuw. Pogingen om deze formeel te laten geschieden zijn nog niet gelukt. Het ministerie van LVV wil een voorhoede rol gaan vervullen in het daadwerkelijk opgang brengen van deze formele lijn om te kunnen exporteren naar Frans-Guyana met een uitwijkmogelijkheid naar Guadeloupe en Martinique.

De minister vergezeld van een technisch team heeft alle inspanningen getroost om het onderste uit de kan te halen voor Suriname. De Franse autoriteiten staan welwillend tegen deze actie en van beide zijde zijn afspraken gemaakt waaraan moet worden voldaan. Op weg naar Frans-Guyana heeft de delegatie een stop gemaakt te Albina en werd zij ontvangen door de districtscommissaris (dc) van Albina, Freddy Daniel en enkele landbouwers en exporteurs uit het gebied. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden, om de export naar Frans-Guyana structureel te bevorderen. Minister Parmessar heeft aangegeven dat de mensen zich moeten groeperen om zodoende samen meer succes te boeken.

Om public en private partnerschap te stimuleren werd steun toegezegd aan de lokale landbouwers en exporteurs voor het geven van Good Agriculture Practices, GAP-trainingen. Ook zal het ministerie van LVV ertoe overgaan om een afdeling in het gebied neer te zetten. Deze afdeling zal de nodige faciliteiten bieden aan de ondernemers om op de juiste wijze producten op te slaan en te verpakken. Er zullen gesprekken voor de opzet van het kantoor van LVV worden gevoerd met de twee dc’s van het district. Voorafgaand daaraan zullen de ondernemers van het district Marowijne worden uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de exporteurs en producenten in Paramaribo, om te zien hoe het verwerkingsproces plaatsvindt.

Importeurs uit Frans-Guyana zijn door het ministerie uitgenodigd om naar Suriname te komen, zodat zij deelgenoot kunnen zijn van de werkzaamheden, uitgevoerd door onze producenten en de criteria kunnen volgen waaraan onze exporteurs moeten voldoen, met betrekking tot de gestelde eisen van de Europese Unie. Aan de diverse autoriteiten is gevraagd om de geldende regels en de vereisten ter beschikking te stellen van ministerie van LVV, zodat gericht kan worden gewerkt aan de op te zetten faciliteiten te Marowijne.

Een importeur van Frans-Guyana zal worden benaderd om in de tussentijd producten vanuit Suriname af te nemen en het niet alleen op rijst te houden, maar tot uitbreiding over te gaan. Volgens enkele ondernemers bestaat er ook behoefte aan aardvruchten. Om een beeld te krijgen van de prijzen van de verschillende landbouwgewassen in Frans-Guyana, bracht de delegatie een bezoek aan beide markten. Op de markt te Sint Lauraint werden de lokale inheemse ondernemers toegesproken door minister Parmessar. De minister heeft de groep beloofd er alles aan te doen om ze uit de illegale sfeer te halen en bood hun diverse trainingen aan in georganiseerd verband.

Lees verder

Suriname

Niet-residerende ambassadeurs Duitsland en Ierland bieden geloofsbrieven aan

Geplaatst

op

door

President Desi Bouterse heeft de geloofsbrieven van de niet-residerende ambassadeurs van Duitsland en Ierland in ontvangst genomen. Het gaat om Ute König met als standplaats Port of Spain en Seán Hoy die als standplaats Brasilia heeft. Ambassadeur König heeft in een kort onderhoud met president Bouterse gesproken over hoe de relatie tussen beide landen verder versterkt kan worden. Ook is er van gedachten gewisseld over klimaatverandering, die een belangrijk punt is op de agenda’s van de beide landen.

Ambassadeur Hoy gaf aan, dat het de eerste keer is dat een ambassadeur uit Ierland zijn geloofsbrieven heeft aangeboden aan de president van de Republiek Suriname. Dit is voor hem en het volk van Ierland een moment om trots op te zijn. De ambassadeur heeft met de president gesproken over het fenomeen van climate change. 80% van de bevolking van Ierland woont dichtbij de kust. De zeespiegelstijging vormt een bedreiging voor zijn land, zei de diplomaat. Ook in Suriname woont een groot deel van de bevolking dichtbij de kust. Dit brengt met zich mee dat beide landen als partners samen moeten werken om manieren te vinden om deze uitdaging weg te werken.

Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X