zaterdag 13 juli 2024
25 C
Paramaribo
14.2 C
Amsterdam
0
(0)

Nieuwe onderwijsaanpak: minister Ori legt focus op tiende leerjaar

lees ook ...

OM en CIS samen tegen milieudelicten in Suriname

Het Openbaar Ministerie (OM) en Conservation International Suriname (CIS) hebben een belangrijke stap gezet in de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname door het ondertekenen van een ...

Minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op donderdag 3 augustus 2023 een presentatie gegeven over de vernieuwingen binnen het onderwijssysteem en het evaluatieproces. De focus ligt op het systematisch vastleggen van gegevens over het lesmateriaal voor het tiende leerjaar binnen de herziene onderwijsstructuur.

De minister benadrukt dat de nieuwe structuur beoogt enkele vernieuwingen door te voeren die in het belang van het kind zijn. Deze vernieuwingen omvatten een herziening van het basisschoolconcept, waarbij er nu gesproken wordt over tien leerjaren.

De eerste tot en met de achtste klas en de twee kleuterklassen zijn al bekend. De toevoeging betreft de laatste twee klassen, negen en tien. Klassen één tot en met acht vertegenwoordigen een combinatie van wat voorheen kleuter- en lager onderwijs was, terwijl klassen negen en tien kunnen worden vergeleken met de eerste twee klassen van de middelbare school.

Het oude glo-examen, waarmee mensen vertrouwd zijn, veroorzaakte aanzienlijke problemen waarbij jonge kinderen uit het systeem vielen. “Het onderwijssysteem moest dus worden aangepast om ervoor te zorgen dat kinderen niet meer zouden blijven zitten en meer kansen zouden krijgen om in het systeem te blijven door extra ondersteuning en individuele begeleiding. Dit zien we nu meer gebeuren in het nieuwe systeem dat we hebben ingevoerd,” aldus de minister van Onderwijs.

In klassen negen en tien wordt beoordeeld of een kind geschikt is voor algemeen vormend onderwijs of beroepsonderwijs. Er is ruimte om het curriculum enigszins uit te breiden met beroepsgerichte vakken. Bij mulo zijn beroepsgerichte vakken toegevoegd, terwijl bij lbo juist meer algemeen vormende vakken worden benaderd.

In het tiende leerjaar doen leerlingen een soort examen dat gericht is op het diagnosticeren van hun voorkeur voor beroepsonderwijs of algemeen vormend onderwijs. Dit examen komt overeen met het belangrijke meetmoment in het achtste leerjaar, vergelijkbaar met het oude glo-examen.

Er is een procedure ontwikkeld waarbij de school, ouders en het kind samen in dialoog gaan over de resultaten van de individuele beoordeling van het kind. Dit bepaalt hoe het elfde leerjaar eruit zal zien voor het kind. Hiervoor is een beoordelingsproces opgesteld en door het examenbureau aan verschillende scholen aangeboden via trainingen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNieuwe onderwijsaanpak: minister Ori legt focus op tiende leerjaar