zaterdag 10 juni 2023
24.4 C
Paramaribo
19.9 C
Amsterdam
0
(0)

Nieuwe commissie monumentenzorg aangesteld

lees ook ...

Suriname lanceert kwalificatieraamwerk voor gelijke onderwij...

Suriname heeft een kernwerkgroep opgericht om het Nationaal Kwalificatieraamwerk te ontwikkelen. Dit initiatief is onderdeel van het Enhancement of Technical and Vocational Education and Training-proj...

De minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Marie Levens heeft een nieuwe Commissie Monumentenzorg benoemd. De commissie staat onder leiding van de architect, Jacqueline Woei A Sioe. De overdracht van taken en bevoegdheden plaats door de gewezen voorzitter, de jurist, Nadia Rostam.

De vertrekkende Rostam pleitte bij deze gelegenheid voor een monumentenbureau ter ondersteuning van het werk van de commissie. De wettelijke taken van de commissie zijn haars inziens niet toereikend voor een effectieve bescherming en behoud van de bijkans 300 aangewezen monumentale panden in ons land.

Voorts leent het karakter van de commissie zich ook niet voor uitvoerende taken, want deze bestaat uit deskundigen van onder andere verschillende ministeries die één keer per maand voor vergadering bijeenkomen. De commissie heeft tot taak de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur desgevraagd of uit eigen beweging van advies te dienen op het gebied van de toepassing van de Monumentenwet.

De nieuwbakken voorzitter Woei A Sioe, onderschrijft het belang van een monumentenbureau. Ze vindt dat dit bureau ook belast kan worden met de monitoring betreffende onderhoud en restauratie van monumenten. De nieuwe voorzitter pleitte tegelijkertijd voor het in het leven roepen van een monumentenfonds. “Het ontberen van een dergelijk fonds en de slechte financieel-economische situatie in het land, hebben invloed op het regulier onderhoud van monumentale panden.”

Het onderhoud van historische houten panden kost veel geld. De overheid zal zeker meer moeten doen voor het behoud van de monumenten. Het Paramaribo Urban Rehabilitation Programme (PURP) is een lichtpunt in de donkere monumentenwereld en wordt uitgevoerd door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur met de bedoeling de historische binnenstad te herstellen en leefbaar te maken.

Met PURP blijkt dat Suriname een duidelijke visie heeft ontwikkeld over de wijze waarop het historisch gebouwd erfgoed kan worden ingezet als deel van het Surinaams economisch potentieel. De commissie Monumentenzorg heeft in dit kader in de afgelopen periode haar goedkeuring reeds gegeven aan de restauratieplannen van enkele monumentale panden in de historische binnenstad.

Bij de overdracht heeft gewezen voorzitter Rostam een verslag overhandigd aan zowel de directeur Cultuur als de nieuwe voorzitter, over de verrichtingen van de commissie in de afgelopen zittingsperiode 2016 -2021.

In de commissie zitten voorts: Rishi Natha (ondervoorzitter), Imro Smith (secretaris), en de leden: Rita Tjien Fooh – Hardjomohamad, Meridith Henry- Cumberbatch, Riane Doelahasori en Bjorn van Hamme. Woei A Sioe, Smith en Natha hadden al zitting in de vorige commissie, respectievelijk in de functies: ondervoorzitter, secretaris en lid. De zittingsduur van deze commissie is vijf jaar.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNieuwe commissie monumentenzorg aangesteld