woensdag 21 februari 2024
28 C
Paramaribo
9.6 C
Amsterdam
0
(0)

Newmont Suriname heeft monitoringscommissie gericht op veiligheid

lees ook ...

SSHCV legt problemen voor aan vicepresident Brunswijk

Op uitnodiging van vicepresident (vp) Ronnie Brunswijk heeft het bestuur van de Stichting Studentenhuisvesting Campus Village (SSHCV) een bezoek gebracht aan het kabinet. Tijdens dit bezoek op 12 febr...

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft donderdag een tripartiete monitoringscommissie gericht op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij Newmont Suriname LLC geïnstalleerd. Het in het leven roepen van deze commissie is een verplichting die voortvloeit uit de Delfstoffenovereenkomst, welke met het bedrijf is gesloten. De commissie moet de minister op gezette tijden rapporteren over de veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers van dit bedrijf.

De pas geïnstalleerde commissie wordt geleid door Ashwin Ori, Regionaal hoofd bij de Arbeidsinspectie. De overige commissieleden zijn: Merlien Nelson (Regionaal hoofd bij de Arbeidsinspectie), Jason Menso (fungerend hoofd Internationale Zaken AWJ), Anthony Weewee (fungerend ondervoorzitter bij de Newmont Werknemers Organisatie), Andy Kromodihardjo (Human Resources Manager bij Newmont), Ryan Kambel (Health and Safety Manager bij Newmont).

Aangezien veiligheid op het werk de verantwoordelijkheid is van zowel werkgever als werknemers is de commissie tripartiet samengesteld met vertegenwoordigers van het bedrijf en de binnen het bedrijf opererende vakbond en vertegenwoordigers van het directoraat Arbeidsinspectie en het onderdirectoraat Juridische-en Internationale Samenwerking van het ministerie van AWJ.

Minister Mac Andrew blijft hameren op veiligheid en gezondheid op de werkplek, zo ook bij deze gelegenheid. Hij heeft de leden van de commissie voorgehouden dat Suriname als lidstaat van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) verplicht is om het fundamentele recht op een veilige en gezonde werkomgeving te respecteren en te stimuleren. Hij verwees in dit verband naar de Internationale Arbeidsconferentie die in juni 2022 in Zwitserland is gehouden, waarbij veiligheid en gezondheid middels een resolutie ook zijn verheven tot fundamentele rechten.

Enkele weken geleden had Newmont Suriname het ministerie al omstandig geïnformeerd over arbeidsaangelegenheden binnen het bedrijf. De Delfstoffenovereenkomst met Newmont Suriname verplicht het bedrijf om jaarlijks verslag te doen aan het ministerie over de afspraken die met de regering zijn gemaakt op het vlak van arbeid.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNewmont Suriname heeft monitoringscommissie gericht op veiligheid