zondag 21 april 2024
27.2 C
Paramaribo
9.5 C
Amsterdam
0
(0)

Nederlandse burgemeesters tevreden met samenwerkingsgebieden

lees ook ...

Extra controle veroorzaakt betalingsproblemen bij onderwijs

Er is extra controle nodig binnen de betalingscyclus van het ministerie van Onderwijs, wetenschap en Cultuur (MinOWC). Bij enkele leerkrachten zorgt dit voor betalingsproblemen. Het gaat om extra uren...

Het bezoek van de burgemeester van Amsterdam, Famke Halsema aan Suriname met Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten (VNG) en burgemeester van Den Haag, werd afgesloten op vrijdag 27 mei 2022. Het bezoek vond plaats in het kader van het versterken van de banden tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze afsluiting geschiedde door een debriefing tussen de heer van Zanen en de onderdirecteur van het directoraat Internationale Samenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), Mevr. Liesbeth Bradley en de onderdirecteur voor Districtsbestuur en Decentralisatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Mevr. Jennifer Jozefzoon-Wachter.

De heer van Zanen betuigde namens het team zijn dank voor het vertrouwen in hem gesteld en voor de moeite die gedaan was om de relatie op lokaal bestuurlijk niveau hernieuwd leven in te blazen. “Ik ben hier echt namens de 344 Nederlandse Gemeenten die in meer en mindere mate bereid zijn om mee te doen aan het uitwisselen van expertise en het opzoeken van kansen” zei van Zanen. Hij benadrukte dat de  de Surinaamse bestuurders zelf moeten bepalen op welke manier zij ondersteund willen worden en waar behoefte aan is.

De burgemeester gaf aan dat er op de korte termijn samengewerkt kan worden op het gebied van de waterhuishouding, decentralisatie, en ondernemerschap. “Op het gebied van waterhuishouding heeft Nederland oneindig veel expertise en daar staat Nederland ook bekend om internationaal” zei van Zanen. “Lokaal bestuur is voor de ontwikkeling van een land belangrijk,” zei hij ten aanzien van de samenwerking op het gebied van decentralisatie. “Als ik vertrouwen voel dan kom ik heel ver en dat hebben jullie mij gegeven,” voegde hij er tot slot aan toe.

Onderdirecteur Bradley van het ministerie van BIBIS dankte de heer van Zanen voor zijn positieve woorden. “Met deze mooie worden gaan we verder. Wij zullen de afspraken en intenties zeker concretiseren”, benadrukte zij. Onderdirecteur Bradley gaf aan de onderwerpen aangehaald door de heer van Zanen zeer actueel te vinden en vele mogelijkheden tot samenwerking te zien.

Onderdirecteur Jozefzoon-Wachter van het ministerie van ROS gaf eveneens aan het bezoek van de burgemeesters als zeer positief te hebben ervaren. “Bewustwording van decentralisatie is een start en we willen de bewustwording daarvan weer op gang brengen. Ik wil mijn dank richten aan de burgemeester en team voor de bereidheid ons bij te staan in de onderwerpen hiervoor genoemd. Ik kijk uit naar de samenwerking te kunnen verstevigen en uit te werken,” aldus onderdirecteur Jozefzoon-Wachter.

Het in acht nemen van het traditioneel bestuur in de dorpen in het binnenland en het betrekken van deze traditionele gezagsstructuren in de mogelijke samenwerkingsgebieden werd ook besproken.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNederlandse burgemeesters tevreden met samenwerkingsgebieden