Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

NDP-fractie geeft verklaring na afwijzing vordering Hoefdraad

Geplaatst

op

Dna2

De NDP- fractie in De Nationale Assemblee heeft minister Gillmore Hoefdraad van Financiën gisteren gehoord. Na het gesprek heeft de Assembleecommissie een verklaring uitgegeven.

Volgens de verklaring heeft procureur- generaal Roy Baidjnath Panday uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing gegeven aan zijn vordering, dit om de minister in staat van beschuldiging te stellen.

In de verklaring staat het volgende:

“Bij de bestudering van het verzoek van de Procureur-Generaal dhr mr. Baidjnath Panday door de NDP-fractie, in samenhang bekeken met de 11 punten tellende verwijten waarvan de betreffende politieke ambtsdrager wordt verdacht en vervolgens afgezet tegen het verweer van de Minister van Financiën zijn wij als fractie tot de conclusie gekomen dat het verzoek van de Procureur Generaal zowel formele, alsook feitelijke onvolkomenheden bevat, waardoor niet anders kan worden geconcludeerd dan dat hetgeen de Procureur Generaal als een korte feitelijke omschrijving van het misdrijf dan wel de misdrijven heeft doen optekenen niet de lading van aangehaalde strafrechtelijke bepalingen dekt.

Verder kan uit de vordering van de Procureur-Generaal, als uit het verweer van de Minister worden geconcludeerd dat de Procureur-Generaal in de door hem gehanteerde beschrijving bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de PG gehanteerde beschrijving geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen.

Het staat derhalve voor DNA vast dat het Procureur-Generaal een uiterst onvolledige, eenzijdige en bevooroordeelde onderbouwing van diens vordering heeft ingediend. Een dergelijke onvolledige en eenzijdige toelichting van het Openbaar ministerie zal en kan nimmer een zwaarwichtig besluit, als dat van het in staat van beschuldiging doen stellen, kunnen uitlokken.

Conform Art. 140 van de Grondwet hebben wij de belangen van strafvordering ten aanzien van ambtsdragers afgewogen tegen het algemeen belang en heeft de fractie besloten het verzoek van de Procureur Generaal (bij het Hof van Justitie de heer mr. R. Baidjnath Panday de dato 23 april 2020 strekkende tot het in staat van beschuldiging stellen van de heer Hoefdraad, Gillmore André, zijnde minister van Financiën overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 1 e.v. van de Wet in Staat Van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers) af te wijzen.”

De NDP-fractie heeft de vordering afgewezen.

Culturu.com

4 Reacties
4 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments
Ram
donderdag 14 mei 2020 08:56

De PG doet een vordering aan de hand van feiten die naar voren zijn gekomen en behoeft niet alle feiten op te sommen in het belang van het onderzoek dat zal/zou volgen. De verdachte kan zo sporen/bewijzen wegmaken enz enz. Dat de PG bevooroordeeld is????. Betrokkene is gehoord door de dnafractie.
Laat men maar aantonen waarom men stelt dat de PG BEVOOROORDEELD IS. Dit is een aanname van lik mn reet.
Indien deze aanname/beschuldiging/aantijging richting de PG waar zijn, zal men hem moeten ontslaan. De tijd reikt verder dan een touw.

DH.WOUTERS
donderdag 14 mei 2020 11:11

Als er bewijs is dat op waarheid berust moet hij goed aan de tand gevoeld worden in landsbelang. Anders is het geen rechtstaat en aangezien we wel in een rechtstaat leven en er klachten zijn over welk individu dan ook. Gelet op het feit dat niemand… ik herhaal niemand boven de wet staat…moet er vervolgd worden als blijkt dat er zaken zijn gedaan wat het land heeft doen schaden..

Bianca
donderdag 14 mei 2020 21:22

Dit is uitstel van excecutie. You can run but you can’t hide. Als de dna leden denken dat zij het werk van de rechter kunnen uitoefenen, en nu de lachende 3e zijn, vergissen zij zich. Ook zij zullen afgestraft worden voor al hun medeplichtige handelingen. Komt tijd komt raad mie BIGI SMA TAKI.

Kohabir
zaterdag 16 mei 2020 08:28

Hieruit blijkt dat de slager zijn eigen vlees keurt. Ondanks besmetting toch aan de man brengt. Weer dat hersenloze gedrag van een partij slagers. En dit al sinds deze regering de staf in handen heeft. Is men bang ….gaat de angst overheersen nu de verkiezing nadert.!!! Als men zich zo keert tegen de vordering van de PG waarom komt men dan niet met een verklaring die openheid geeft. Nogmaals …angst wat men te wachten staat na de verkiezing als het tij gaat keren.Advertentie

Suriname

COVID-19 besmettingen in Suriname gestegen met 8

Geplaatst

op

1 Breaking News

De COVID-19 teller in Suriname is gestegen met 8 personen dit brengt het aantal besmettingen naar 82.

Op de website is duidelijk te zien dat de actieve cases nu gesteld zijn op 72. 82 personen zijn momenteel positief getest. Sinds gisteren zijn de COVID regels in Suriname verscherpt. De vicepresident van Suriname, Ashwin Adhin de nieuwe regels aangekondigd. Er geldt momenteel een Total- Lock down in het land. – Culturu.com

Lees verder

Suriname

Bouterse benoemt tijdelijke hoofdstembureau Sipaliwini

Geplaatst

op

Stembureau Sipalaiwini

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft president Desi Bouterse bij resolutie tijdelijk een nieuwe hoofdstembureau voor Sipaliwini benoemd. Deze benoeming heeft te maken met de besmetting van de voorzitter en de leden van het hoofdstembureau in Sipaliwini. Zij zijn momenteel in overheidsquarantaine geplaatst.

Dit heeft gezorgd voor vertraging van de vaststelling van de verkiezingsuitslag voor dit jaar. Besloten is dat een hoofdstembureau tijdelijk wordt samengesteld die belast zal zijn met de vaststelling van de verkiezingsuitslag voor het district Sipaliwini. – Culturu.com

Lees verder

Meest gelezen