donderdag 22 februari 2024
31.6 C
Paramaribo
12.4 C
Amsterdam
3
(2)

Nationaal herstelplan Gezondheidszorg 2022- 2025

lees ook ...

Dichter S.Sombra kreeg kompe buku voor zijn 85ste jaar

Onlangs 13 februari mocht de bekende Coroniaanse Sranantongo dichter Stanley Slijngard meer bekend als S.Sombra zijn 85ste verjaardag op bijzondere wijze herdenken. De activiteiten van de Sombra Neti ...

De lancering van het Nationaal Herstelplan voor de Gezondheidszorg vond op 19 juli jongstleden plaats in het Assuria high rise gebouw. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zei zeer verheugd te zijn over de inzet van de gehele gezondheidssector, die haar krachten heeft gebundeld om gezamenlijk de vraagstukken structureel aan te pakken.

Programmadirecteur Marc Sprenger presenteerde in de aanwezigheid van alle stakeholders in de gezondheidssector, de negen focuspunten van het Nationaal Herstelplan. De Medische Zending, de ziekenhuizen, tandartsen, apothekers, fysiotherapeuten, specialisten, verzekeringsmaatschappijen, AdeKus, RGD, het zorgpersoneel, de consumentenkring en overige actoren waren allen vertegenwoordigd tijdens deze high level meeting in het Assuria high rise gebouw.

Het Nationaal Herstelplan voor de Gezondheidszorg 2022-2025, is een combinatie van eerder ontwikkelde beleidsdocumenten en actuele vraagstukken in de sector. Het ultieme uitgangspunt is het verbeteren van de gezondheidszorg in Suriname. Een preventieve, bereikbare, betaalbare en betrouwbare gezondheidszorg voor iedereen. De negen focuspunten, ook wel programma’s genoemd, worden gecoördineerd door een programmaleider, die als trekker en aanspreekpunt fungeert.

Binnen twee jaren zullen de vraagstukken effectief en efficiënt worden aangepakt en zullen zoveel mogelijk problemen tot het verleden gaan behoren. De focus van het Nationaal Herstelplan is gericht op preventie, het verbeteren van onze zorgverzekering, een meer evenwichtige beloning in de zorg, het verbeteren en efficiënter maken van de zorg in ziekenhuizen, betere moeder-kind zorg, mentale gezondheidszorg, betere beschikbaarheid van medicijnen en verbetering van apparaten in de ziekenhuizen. Ook moet de basisgezondheidszorg versterkt worden door huisartsen, de medische zending en de RGD.

De negen focuspunten: programma’s van het Nationaal Herstelplan Gezondheidszorg

Programma                                   Programmaleider

Programma modernisering Bazo :     Vinoj Sewberath Misser

Programma Integrale Bekostiging                                                                                  Efficiency Intramurale Zorg:            Angèle Wallerlei–Kumbangsila

Programma Preventie en                                                                        Gezondheidsbevordering:                 Jerry Toelsie

Programma Modernisering                                                                          Beloningsstructuur en Opleiding                                                                        Gezondheidszorg:                            Nensy Bandhoe

Programma Modernisering                                                                                  Geneeskundige Inspectie en                                                                                        Zorgcontinuïteit:                               Pieter Voigt

Programma Modernisering                                                                                      Eerstelijn Gezondheidszorg:              Indra Moenesar

Programma Verbetering                                                                                        Farmaceutische Hulp:                        Anoep Gopie

Programma Modernisering                                                                              Zorgtechnologie:                               Rohma Banwari

Programma Oprichten                                                                                              PublicHealth AutoriteitSuriname:        Radjesh Ori

Voor alle negen programma’s zijn enkele uitdagingen waar Suriname mee te kampen heeft de rode draad. De gezondheidssituatie en leefstijl, het hoge verwachtingsniveau in de gezondheidszorg, de inrichting van de processen en systemen en de gedeelde verantwoordelijkheden zijn specifieke aspecten. Het Nationaal Herstelplan gaat ervoor zorgen dat elke burger in ons land toegang heeft tot de gezondheidszorg en dat de sterkste schouders, de zwaarste lasten dragen.

Om dit ambitieuze plan te kunnen realiseren wordt er een apart directoraat ‘herstelplanzorg’, ingesteld. Sprenger benadrukt dat dit plan alleen kan worden gerealiseerd als iedereen zijn schouders eronder zet en het belang van Suriname vooropstelt. In de komende periode zullen alle actoren in de gezondheidssector en daarbuiten betrokken worden voor het duurzaam implementeren van het Nationaal Herstelplan voor de Gezondheidszorg.

Echter aan het begin van de presentatie wijst Sprenger erop dat er zeer acute problemen zijn in de gezondheidszorg waar op de korte termijn meer geld voor nodig is. Het betreft met name artikelen die de ziekenhuizen nodig hebben. De Raad van Ministers (RvM) heeft daarom op voorstel van minister Ramadhin, de goedkeuring gegeven aan een noodfonds van SRD 100 miljoen. Alle ziekenhuizen hebben een lijst ingestuurd van de acute benodigdheden. Na controle zullen zoveel mogelijk zaken op de korte termijn worden besteld.

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

1 REACTIE

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameNationaal herstelplan Gezondheidszorg 2022- 2025