dinsdag 28 november 2023
27.3 C
Paramaribo
4.2 C
Amsterdam
0
(0)

Multi-stakeholder werksessie voor exportgewassen

lees ook ...

Directieteam OGA neemt actie na illegale afvaldumping in Nic...

Op dinsdag 21 november 2023 bracht Indersing Gangabisoensingh, de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer (OGA), samen met zijn directieteam een werkbezoek aan het district Nickerie. Het doel van ...

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft op vrijdag 25 februari jongstleden de eerste multi-stakeholder waardeketen platform bijeenkomst en werksessie voor exportgewassen gehouden voor de publieke en private sector. Het doel is het ontwikkelen van een strategisch werkplan voor de exportsector voor de komende jaren om meer samenhang, coördinatie en afstemming in de industrie te brengen.

Onder component 1 van Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), wordt ondersteuning geboden op het gebied van onder andere marktanalyse en waardeketenontwikkeling. Het doel van deze ondersteuning is het versterken van de capaciteit van publieke en private instellingen door middel van het toepassen van de waardeketenbenadering, het systematisch analyseren van uitdagingen die de export belemmeren en gezamenlijk weloverwogen beslissingen nemen, om zodoende de volledige waardeketen te versterken en op duurzame wijze markten te bevoorraden.

“De stem van de belanghebbenden in deze sector is heel belangrijk in dit planningsproces. Als de producten verbeterd worden, kan Suriname meer gaan exporteren”, zegt Erick Zeballos, Technical Advisor FAO/SAMAP. Volgens hem moet gewerkt worden aan kwaliteitsverbetering en kwantiteit. Hij geeft aan dat SAMAP als onderdeel van deze activiteit, de agrarische sector ondersteuning biedt bij het ontwikkelen van waardeketen platforms.

Dit moet ertoe leiden belanghebbenden in de waardeketen zoals leveranciers van inputs, landbouwers, verwerkers, agribusinesses, verkopers en of exporteurs, samen te brengen om de communicatie te verbeteren. Op deze wijze zal de coördinatie en samenwerking binnen de landbouwsector worden aangemoedigd. “Wereldwijde ervaring heeft aangetoond dat de multi-stakeholer waardeketen platforms een krachtig middel kunnen zijn om de ontwikkeling van een industrie, duurzaam te stimuleren”, aldus technisch directeur Zeballos.

De eerste inceptie bijeenkomst voor Groenten en Fruit, was georganiseerd door SAMAP in juli 2019, en heeft de basis gelegd voor de vorming van een multi-stakeholder waardeketen platform. Dit geldt met name voor exportgewassen als een van de belangrijkste waardeketens die beter is ontwikkeld vanaf de productie en verwerking tot verkoop en export met vaste kopers, met name in de EU.

Op basis van analytische studies en stakeholderconsultaties, uitgevoerd door FAO’s waardeketenspecialist, is de conclusie getrokken door de SAMAP Project Stakeholder Groep, om onder meer te beginnen met het opzetten van het Platform voor Exportgewassen. Zodoende wil men de mogelijkheden voor de verkoop op andere exportmarkten vergroten

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMulti-stakeholder werksessie voor exportgewassen