woensdag 29 mei 2024
30 C
Paramaribo
16.6 C
Amsterdam
0
(0)

MOU DNA en Lok Sabha van India

lees ook ...

Gajadien: “VHP niet meer afhankelijk met 34 zetelsR...

Tijdens een massameeting zaterdagavond heeft de VHP, onder leiding van ondervoorzitter en fractieleider Asiskumar Gajadien, haar ambitieuze doel voor de komende verkiezingen van 25 mei 2025 aangekondi...

Memorandum van overeenstemming tussen het secretariaat van Lok Sabha (huis van het volk) van de republiek en de griffie van de nationale assemblee van de republiek Suriname over de samenwerking tussen beide parlementen.

Het Secretariaat van de Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India en de griffie van De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname, hierna afzonderlijk te noemen ‘Partij’ of gezarnenlijk te noemen ‘Partijen’, erkennen de bevoorrechte relatie geworteld in de intrinsieke banden van geschiedenis en vriendschap tussen de Republiek India en de Republiek Suriname en zijn het volgende overeengekomen:

ARTIKEL 1

Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India zal zich oprecht inspannen om De Nationale Assemblee van Suriname te versterken door het aanbieden van gespecialiseerde programma’s en capaciteitsversterkende trainingen bedoeld voor zowel medewerkers als parlementariërs. Het ondersteunend personeel van beide partijen zal praktische ervaringen
uitwisselen voor wederzijds voordeel. De partijen zullen wederzijds bezoeken van parlementariers uitwisselen met lokale gastvrijheid aangeboden door de respectieve partijen.

ARTIKEL 2

De partijen zullen zich oprecht inspannen om de samenwerking tussen de Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India en De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname te versterken voor proactieve uitwisseling van informatie en verbeterde toegang tot parlementaire archieven, parlementaire documenten, enz.

Lok Sabha (Huis van het Volk) van de Republiek India zal ook helpen bij het opzetten van een gedigitaliseerd archiefbibliotheeksysteem voor De Nationale Assembl6e van de Republiek Suriname, zodat informatie gemakkelijk kan worden teruggevonden. Volk) van de Republiek India zal samenwerken met De Nationale Assemblee van de Republiek Suriname over Live TV-verslaggeving van haar Assemblee procedures.

ARTIKEL 4

Dit Memorandum kan te allen tijde worden gewijzigd met wederzijdse schriftelijke instemming van de partijen, op voorwaarde dat elke wijziging een integraal onderdeel van dit memorandum zal zijn.

ARTIKEL 5

Elk geschil tussen de partijen dat voortvloeit uit de interpretatie of uitvoering van dit Memorandum zal amicaal en spoedig worden beslecht door overleg en onderhandeling tussen de partijen van het geschil en zal niet worden doorverwezen naar een nationale of internationale rechtbank of tribunaal of naar een andere derde partij of entiteit voor afwikkeling.

ARTIKEL 6

Dit Memorandum treedt in werking op de datum van ondertekening en blijft van kracht voor een periode van vijf (5) jaar”, daarna wordt het automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden van vijf (5)jaar, tenzij het wordt beëindigd door een van de partijen.

Beëindiging heeft geen invloed op de geldigheid van enig Project dat wordt uitgevoerd onder dit Memorandum.

De beeindiging van dit Memorandum is niet van toepassing op activiteiten
en programma’s die zijn uitgevoerd voor de beeindigrng van dit Memorandum.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd door hun respectieve parlementen, dit Memorandum hebben ondertekend.

Aldus getekend te Paramaribo op dertigste dag van augustus, 2022 in tweevoud, elk in het Hindi, de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek. Bij verschil in interpretatie prevaleert de Engelse tekst.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMOU DNA en Lok Sabha van India