donderdag 22 februari 2024
31.6 C
Paramaribo
11.5 C
Amsterdam
0
(0)

Monument ter nagedachtenis van kind met een beperking

lees ook ...

Nieuwe Leden Beëdigd bij Constitutioneel Hof Suriname

Het Constitutioneel Hof (CHof) heeft op donderdag 15 februari 2024 twee nieuwe leden verwelkomd: mr. Richel Apinsa als vicevoorzitter en mr. Geetapersad Gangaram Panday als lid. De beëdiging van deze ...

Het opzetten van een Nationaal Monument ter nagedachtenis aan kinderen met lichamelijke en geestelijke beperkingen is onlangs op het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost besproken tussen districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost en directeur Roseline Daan van Cultuur drs. James Fernandes, arts en tevens voorzitter van de Lionsclub Nederland en de initiatiefnemer van het project, dr. Barryl Biekman uit Nederland.

Tijdens het overleg is er met elkaar van gedachten gewisseld over de visie, missie en het doel van het monument en strategische aspecten: de naleving van het mensenrechtenverdrag, nationale wet en regelgeving, beleid, financiering van activiteiten maar ook kwesties die zich nog in taboesfeer voltrekken.

Dr. Biekman heeft het plan volledig toegelicht. Daarbij gaf ze aan dat het idee in maart 2021 met verschillende autoriteiten in Suriname is besproken. Het gaat om een gedenkteken in de vorm van een monument alwaar jaarlijks door gezinnen, familieleden, verzorgers, kortom de samenleving als geheel, kan worden stilgestaan bij het leven van hun dierbaren met een beperking. Alle contacten die er tot nu toe hierover in Suriname zijn geraadpleegd hebben enthousiaste reacties opgeleverd, vertelde Biekman.

De burgervader is betrokken bij het plan vanwege zijn bevoegdheid ter zake de aanwijzing van een plek voor de situering van het monument en in verband met de uitgifte van de vergunning. De aanwezigen bij de meeting waren allen ingenomen met het initiatief en zegden volledige steun toe. Het idee werd geopperd om de kinderen te betrekken bij ideeënvorming over het ontwerp, bijvoorbeeld door het organiseren van een tekenwedstrijd.

Het betrekken van alle sectoren en organisaties in Suriname die activiteiten ontwikkelen op het gebied van kinderen met een beperking bij dit project zal het draagvlak vergroten. Geopperd werd om0 3 december vooralsnog aan te houden als streefdatum voor de project, ontthulling en voor de jaarlijkse herdenking in verband Internationale Dag van het Kind met een Beperking. Drs. Fernandes heeft aangegeven dat hij samen met de Lions Werkgroep Suriname zijn medewerking graag verleent. Hij kent de problematiek en zet zich graag hiervoor in.

DC Bhola is ingenomen met het initiatief. Hij sprak van een uitstekend project met hoogwaardige doelen. Het beoogde gedenkteken moet een plek worden voor ontmoeting, gesprek en debat over het realiseren van een menswaardig bestaan van de doelgroep. Afgesproken is dat de burgervader het formele plan spoedig zal ontvangen waarna hij voor het nodige draagvlak met relevante overheidsautoriteiten zal afstemmen.

DC Bhola prees het initiatief van dr.Biekman en sprak de hoop uit dat het monument zal bijdragen aan nationale bewustwording en het uit de taboesfeer halen van dit onderwerp. Hij onderstreepte het recht van ieder mens, volwassene en kind met beperking, op optimale zorg en emotionele steun van politiek, beleid en de samenleving als geheel.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMonument ter nagedachtenis van kind met een beperking