woensdag 21 februari 2024
32 C
Paramaribo
9 C
Amsterdam
0
(0)

Miscommunicatie oorzaak van geschil tussen vakbond en minOWC

lees ook ...

Surinaamse kunstenaar Paul Woei overleden, nationaal verlies...

Suriname rouwt om het verlies van Paul Woei, een veelzijdige kunstenaar die bekend stond als schilder, beeldhouwer, kunstleraar en schrijver. Woei, een wereldburger, is zondag overleden, waarmee het l...

Op donderdag 1 februari 2024 vond een belangrijk overleg plaats tussen de Bond Lager Technisch Onderwijs (BLTO) en minister Henry Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), samen met zijn team. Dit overleg kwam tot stand na een stakingsaankondiging door de BLTO, die stelde geen reactie te hebben ontvangen op een brief die op 2 januari was verstuurd, een claim die door het ministerie werd betwist vanwege het ontbreken van een ontvangen schrijven.

Uit de gesprekken bleek dat er sprake was van een miscommunicatie, waarna men overging tot een constructieve dialoog over diverse agendapunten. Deze omvatten onder meer de procedure voor het aankondigen van stakingen, salarisbetalingen en overwerkvergoedingen, eerdere ontheffingen binnen het beroepsonderwijs, de aanpak van coördinatorenfuncties, de verstrekking van lesurenstaten en het beleid omtrent de benoeming van schoolleiders.

Het ministerie verzocht de bond ook om namen van leden die nog geen gratificatie of commissiegelden hadden ontvangen, te verstrekken ter versnelling van het proces. Verder werd besproken dat schooldirecteuren hun zorgen kunnen delen met het ministerie als voorbereiding op een toekomstig overleg.

Na het bereiken van consensus over de agendapunten, zijn er concrete afspraken gemaakt voor verdere samenwerking. Deze omvatten de ontwikkeling van technische voorstellen voor de aanpassing van het schoolreglement voor LBO- en MBO-scholen, de wijziging van lesurenstaten en de organisatie van een informatiesessie voor schoolleiders over dit onderwerp.

Het overleg werd afgesloten met een oproep aan de BLTO om te helpen het onderwijsproces te normaliseren, terwijl het ministerie toezegde de gemaakte afspraken nauwlettend te zullen volgen. Beide partijen uitten hun tevredenheid over het verloop van het gesprek, wat wijst op een positieve weg voorwaarts voor het technisch onderwijs.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMiscommunicatie oorzaak van geschil tussen vakbond en minOWC