zondag 14 april 2024
29 C
Paramaribo
13.9 C
Amsterdam
0
(0)

MinOWC consulteert schoolleiders over vernieuwing onderwijs

lees ook ...

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) houdt een consultatieronde onder schoolleiders voor de evaluatie en continuering van de vernieuwing binnen het onderwijs. Op donderdag 09 juni jongstleden mochten de schoolleiders van de scholen van het Voortgezet Onderwijs op Juniorenniveau (VOS) hun mening geven over leerjaar 9, Mulo C en de examens in het leerjaar 10 en het VOJ-eindexamen.

Minister Marie Levens deelde de schoolleiders mee dat er intensief  gewerkt wordt aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs. Het nieuwe beleid wil zij samen met input uit het onderwijsveld ontwikkelen. De vernieuwing die in het secundair onderwijs doorgevoerd wordt, krijgt daarvoor financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB)  .

Binnenkort wordt een delegatie uit Washington (VS) verwacht in verband met de financiering. De minister ziet graag dat de schoolleiders en leerkrachten nauw betrokken worden bij het project en vooral bij het schrijven van het nieuwe curriculum.

De gelijkstelling van het beroepsonderwijs aan het wetenschappelijk onderwijs zal ook deel zijn van het project. Volgens de bewindsvrouw zal de uitvoering wat langzamer geschieden, om de mogelijke tekortkomingen weg te werken. De minister beloofde meerdere consultatierondes om zo de vinger aan de pols te houden.

Het beroepsonderwijs is inhoudelijk bekeken per se niet gelijk aan het wetenschappelijk onderwijs, omdat er in deze laatste onderzoeken worden gedaan om nieuwe wetenschap in de wereld te brengen. Maar als de minister het over financiele gelijkstelling heeft, is het best, omdat we mensen nodig hebben met vakkennis.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinOWC consulteert schoolleiders over vernieuwing onderwijs