maandag 30 januari 2023
23.3 C
Paramaribo
7.6 C
Amsterdam
5
(1)

Ministeries gaan zorgen voor behoorlijk waterbeheer

lees ook ...

Buitenlandse vertegenwoordigingen in Suriname geïnformeerd o...

Hoe de door hen betaalde belasting toegevoegde waarde (btw) terug te krijgen is een van de issues geweest, die vrijdag door de Belastingdienst Suriname is besproken met buitenlandse vertegenwoordiging...

He Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) zal met de ministeries van Openbare Werken (OW), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), werken aan structurele oplossingen voor het probleem rond wateroverlast in de verschillende gebieden in Paramaribo en de districten. Dit werd doorgegeven op een persconferentie van de drie ministeries op vrijdag 4 juni 2021. De regering wil met een goed uitgezet beleid komen tot een integrale aanpak van dit vraagstuk.  

Minister Gracia Emanuel van  ROS zegt dat op dit moment een structureel plan ontbreekt om te komen tot een goed waterbeheersings systeem.  Binnen de overheid is men nu bezig om samen met deskundigen alle deelgebieden in kaart te brengen. Zij gaf aan dat er geconstateerd is dat het water gewoon niet wegstroomt en  blijft staan in  bepaalde gebieden zoals Wageningen en Winti Wai terwijl die zijn opgeschoond. De bewindsvrouw  zegt hiervan, dat na een evaluatie is gebleken dat de oorzaken van de wateroverlast niet alleen gezocht moeten worden in het probleem van verstoppingen in rioleringen en gebrek aan onderhoud van zowel de rioleringen als de watergangen, maar dat de geringe hoeveel aan opvang van het overtollig water en de gebrekkige capaciteit van zowel de open als de gesloten rioleringen een rol speelt bij de wateroverlast.

Collega-minister Parmanand Sewdien van LVV, die het probleem vanuit een agrarisch oogpunt bekijkt, zegt dat er qua beleid uiteindelijk besloten is om te gaan richting structureel waterbeheer; een zodanig waterbeheer dat er ook in de droge tijd water moet zijn om de voedselvoorziening binnen de agrarische sector te garanderen. De schade aan landbouwarealen is volgens minister Sewdien enorm. De boeren die schade hebben geleden mochten zich registreren voor een uitkering vanwege hun verloren aanplant en de verliezen die zij hebben geleden. Maandag wordt de eerste tranche hiervoor ingediend bij de minister van Financiën en Planning.

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) stelt dat op dit moment in veel districten de zaak onder controle is. “In Paramaribo is het waterpeil in kanalen gedaald. Ook in Commewijne en andere districten is een daling te merken, maar alleen Nickerie en Saramacca zijn nog een zorgpunt. Het waterniveau in de twee districten is nog hoog”. De bewindsman geeft de oorzaken van het probleem aan: achterstallig onderhoud, verstoppingen bij pompen, sluizen en gemalen, waar tegenover er geen vervanging staat. Als voorlopige oplossing zijn kanalen opgeschoond en kolkenzuigers ingezet om het overtollige water weg te krijgen. Maar dit zijn allemaal tijdelijke oplossingen. De regering staat op het punt duurzaam te gaan investeren in een goed water beheersingssysteem.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

2 REACTIES

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinisteries gaan zorgen voor behoorlijk waterbeheer