Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Ministerie Volksgezondheid komt SZF – verzekerden tegemoet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in verband met het actiemodel van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) noodmaatregelen getroffen. Om de dienstverlening naar verzekerden bij het Staatsziekenfonds (SZF) te garanderen, zijn patiënten gedurende de actieperiode terecht bij alle poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het Militair Hospitaal. Op patiënten wordt een beroep gedaan, om uitsluitend van deze diensten gebruik te maken als de huisarts waar men ingeschreven staat meedoet aan de acties. In een verklaring zegt het ministerie de acties te betreuren. Zij hoopt op spoedige normalisering van de dienstverlening.

De VMS heeft het vertrouwen in de leiding van het SZF en de medische staf opgezegd. Huisartsen zullen vanaf 15 juli de dienstverlening aan SZF – patiënten beperken tot cito – gevallen en wel tot 10 uur ’s morgens. Specialisten zijn vanaf 11 uur ’s morgens, voor zover de werkzaamheden het toelaten, in beraad om het vervolgtraject te bepalen. Garantie- en verwijsbrieven worden ook niet geaccepteerd. 

In een verklaring roept het ministerie van Volksgezondheid artsen en specialisten op zich te houden aan de eed van Hippocrates, die zij bij het aangaan van het ambt hebben afgelegd op het ministerie van Volksgezondheid. Aan hun wordt gevraagd om af te zien van participatie aan elk actiemodel, dat het belang van de zieke mens niet dient.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Geologische Mijnbouwkundige Dienst wordt getransformeerd

Geplaatst

op

door

Het proces tot de transformatie van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) naar het Delfstoffen Instituut is ingezet. Met de transformatie wordt er een bijdrage geleverd dat de regelgeving van de Surinaamse mijnbouwsector meer in overeenstemming komt met de richtlijnen van de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) waar Suriname vanaf 2017 deel van uitmaakt. Op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), waar het transformatieproces is ingezet, heeft NH-directeur Dave Abeleven aangegeven, dat de richtlijnen van de EITI ook bedoeld zijn om een beter management van de mijnbouwsector te bewerkstelligen. Het transformatieproces is daarom een zeer belangrijk aspect.

Een tweede aspect is dat hiermee de transparantie van het delfstoffenbeleid wordt bewerkstelligd. Voor de mijnbouwsector moet het op gegeven moment bijvoorbeeld duidelijk zijn wie, waar en waarvoor de persoon aanvragen heeft lopen, wat de verdiensten zijn van het land uit de mijnbouwsector of hoeveel de exploitatie van goud is.

Volgens Abeleven zal men nu beter in staat zijn het proces te volgen. De directeur spreekt van een belangrijke ontwikkeling voor de mijnbouwsector en het delfstoffengebeuren. Hij spreekt van betere monitoring, beter onderzoek en betere vastlegging. “Het proces en de procedures worden nu dus ook verbeterd, waardoor het voor iedereen duidelijk zichtbaar wordt wat de mijnbouwsector precies voor Suriname betekent voor wat betreft de inkomsten en de ontwikkeling.”

Het transformatieproces kent vijf speerpunten. Het eerste is de herstructurering van de GMD zelf. Voor deze dienst zullen de processen goed worden vastgelegd, ontwikkeld en geautomatiseerd. Ook zal de structuur richting het Delfstoffen Instituut verder worden ontwikkeld alsook de functieomschrijvingen.

Het twee speerpunt behelst de integratie van onder andere het Bauxiet Instituut en de commissie Ordening Goud Sector (OGS) in het Delfstoffen Instituut. Het derde speerpunt betreft het wettelijk kader. In dit proces zijn er twee commissies, die onder andere de Mijnbouwwet en de wet op de totstandkoming van het Delfstoffen Instituut moeten voorbereiden. De wetsontwerpen zullen waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2020 ter goedkeuring aan het parlement worden aangeboden.

Abeleven noemt het businessplan als vierde speerpunt. Hij benadrukt dat een goed instituut ook een goed businessplan moet hebben. Het is dan ook belangrijk om dit document te ontwikkelen.

Een goede huisvesting is het laatste speerpunt. De NH-directeur benadrukt, dat de vier eerste speerpunten belangrijk zijn om te kunnen praten van een goed functionerend Delfstoffen Instituut. Volgens hem geven de speerpunten aan wat er in de komende maanden zal plaatsvinden, dit met ondersteuning van lokale en internationale juristen en consultants.

Lees verder

Suriname

Tommie Christaan in Surinaamse video clip van Damaru

Geplaatst

op

door
Lees verder

Meest gelezen

X