Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Ministerie Volksgezondheid komt SZF – verzekerden tegemoet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Volksgezondheid heeft in verband met het actiemodel van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) noodmaatregelen getroffen. Om de dienstverlening naar verzekerden bij het Staatsziekenfonds (SZF) te garanderen, zijn patiënten gedurende de actieperiode terecht bij alle poliklinieken van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) en het Militair Hospitaal. Op patiënten wordt een beroep gedaan, om uitsluitend van deze diensten gebruik te maken als de huisarts waar men ingeschreven staat meedoet aan de acties. In een verklaring zegt het ministerie de acties te betreuren. Zij hoopt op spoedige normalisering van de dienstverlening.

De VMS heeft het vertrouwen in de leiding van het SZF en de medische staf opgezegd. Huisartsen zullen vanaf 15 juli de dienstverlening aan SZF – patiënten beperken tot cito – gevallen en wel tot 10 uur ’s morgens. Specialisten zijn vanaf 11 uur ’s morgens, voor zover de werkzaamheden het toelaten, in beraad om het vervolgtraject te bepalen. Garantie- en verwijsbrieven worden ook niet geaccepteerd. 

In een verklaring roept het ministerie van Volksgezondheid artsen en specialisten op zich te houden aan de eed van Hippocrates, die zij bij het aangaan van het ambt hebben afgelegd op het ministerie van Volksgezondheid. Aan hun wordt gevraagd om af te zien van participatie aan elk actiemodel, dat het belang van de zieke mens niet dient.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Van Trikt brengt werkbezoek aan Minowc

Geplaatst

op

door

Governor Robert-Gray van Trikt van de Centrale Bank van Surinameheeft een werkbezoek gebracht aan het ministeruie van Onderwijs, Wetenschap enCultuur. Tijdens dit bezoek hebben minister Lilian Ferrier, directeur NataschaBennanon en mw. Gracia Valies-Ormskirk, waarnemend hoofd BVOS gesproken oversamenwerking inzake opleidingen op het gebied van hoger onderwijs (Masters,PhD) via een speciaal voor dit doel ingestelde CBvS Academy. Dit bezoek vondplaats op maandag 8 juli 2019.

Er werd specifiekgesproken over het aanbieden van specialistische opleidingen betreffendeCentrale Bank kerndoelstellingen, zoals monetaire en financiële stabiliteit.Ook andere opleidingen waaronder fiscal policy, FinTech en risk managementzullen worden aangeboden via de CBvS Academy. De mogelijkheid om meer studentennaar het buitenland te sturen om zich te specialiseren kwam ook aan de orde. Deminister en de governor bekijken op korte termijn hoe de samenwerking vorm tegeven.

Lees verder

Suriname

Video Report: Korps Suriname verkeersvrijwilligers

Geplaatst

op

door
Korps Politie Suriname
Lees verder
Advertentie

Laatste reacties

Meest gelezen

X