dinsdag 7 februari 2023
25.2 C
Paramaribo
3.1 C
Amsterdam
0
(0)

Ministerie van SOZAVO 75 jaar

lees ook ...

SOL wil stopzetting subsidie brandstof

De achterstallige rekening van de regering bij SOL van ruim SRD.250.000.000,- staat overeind. Het bedrijf eist dat de subsidie door de overheid stop wordt gezet. Op elke liter dieselbrandstof wordt ru...

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) heeft vandaag haar 75-jarig bestaan herdacht. Minister Uraiqit Ramsaran geeft aan dat het 75 jarig bestaan van het ministerie 75 jaar sociaal beleid in Suriname betekent: Beleid waarbij er wordt gestreefd naar het bevorderen van welzijn van de Surinaamse samenleving, maar in het bijzonder van de minder draagkrachtigen en andere kwetsbare groepen.

De minister liep in zijn speech de Ontwikkelingen door van het ministerie dat op 16 januari 1946 werd opgericht. Er werd bedeling(voedselhulp) gegeven en later financiële bijstand voor de financieel zwakken, mensen met een beperking en behoeftige seniore burgers. Het ministerie onderging ook diverse naamsveranderingen en kreeg In 1980 de huidige naam.

Aan de hulpverlening werd in de loop der jaren onder andere toegevoegd: Geneeskundige hulpkaarten,  financiële steun, voogdijraad,  studiebeurzen, vrijstelling van schoolgeld, begrafenisulp, beperkte tandheelkundige behandeling en het toekennen van prothesen, Lands Liefdadigheid Fonds Uitkering (LLF), kwijtschelding hospitaal kosten en in 1981 werd aan de hulpverlening de schoolkledingactie toegevoegd. Sommige van deze voorzieningen zijn nu bij andere departementen ondergebracht En aan de voorzieningen van het ministerie werden de Algemene Oudedagsvoorziening, de Algemene Kinderbijslag en de subsidies aan sociale instellingen toegevoegd.

Enkele bijzondere momenten in de afgelopen 75 jaar waren onder andere de bouw van het bejaardentehuis Ashiana, de oprichting van de Stichting Beheer en Exploitatie van Crèches (SBEC), oprichting van de Stichting Opleidingscentrum voor Jeugdigen met een beperking en ook het Bureau Rechten van het Kind en de Kinder- en Jongeren Telefoon zijn verworvenheden van het ministerie.

Ook Volkshuisvesting had vele uitingsvormen in de afgelopen jaren dat het bij het ministerie van Sociale Zaken was gevoegd. Een van de geslaagde projecten was het Low Income Shelter Programma in juni 2003 dat vele gezinnen een dak boven het hoofd verschafte.

De minister sprak in zijn speech over structurele armoedebestrijding en dat de Sociale zorg zich primair zal richten op degenen die geen voorzieningen hebben en dat er nu van objectsubsidie wordt overgegaan naar subjectsubsidie zodat de hulp terecht komt bij wie het echt nodig hebben.

 

 

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinisterie van SOZAVO 75 jaar