zondag 24 september 2023
27.7 C
Paramaribo
11.3 C
Amsterdam
0
(0)

Ministerie AWJ doet onderzoek bij ondernemingen met een CAO

lees ook ...

The President addresses businesses in New York

President Chan Santokhi has arrived in New York. He'll take part in the General Assembly of the UN. A thorough schedule that includes bilateral talks as well as trade and investment restrictions will ...

Bij cao-bedrijven die in het jaar 2022 geregistreerd stonden bij AWJ is er door het ministerie van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) een CAO(Collectieve Arbeidsovereenkomst) onderzoek uitgevoerd. 

Het onderzoek heeft onder meer duidelijkheid verschaft in de werkgelegenheidssituatie, de toegekende procentuele loonsverhogingen en ook inzicht verschaft in het minimumloon, het maximumloon en het gemiddeld loon, welke worden uitbetaald door cao-bedrijven in het bedoelde jaar.

De onderzoekspopulatie bestond uit 73 cao-bedrijven in geheel Suriname. Hierbij is gebruik gemaakt van het cao-bedrijvenbestand van de afdeling CAO-Registratie van het ministerie van AWJ. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Arbeidsstatistieken van het ministerie.

Uit het onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de bedrijven die hebben deelgenomen aan het onderzoek, een loonsverhoging heeft toegekend aan hun personeel in de ordegrootte van 20 tot 34 procent in het jaar 2022. Er waren drie bedrijven die een loonsverhoging van 65 procent hadden toegekend aan hun personeel. Uit het onderzoek bleek ook dat het minimumloon bij de cao-bedrijven hoger was dan het wettelijk vastgestelde algemeen minimumloon van dat jaar.

Een ander interessant gegeven is dat ongeveer 15 duizend personen werken bij de cao-bedrijven, maar dat niet alle personeelsleden behoorden tot het cao-personeel. Ongeveer 21 procent blijkt geen lid te zijn van de vakbond die binnen het bedrijf opereert. Van de 11500 werknemers waarop de cao van toepassing is, behoort bijna 55 procent tot het mannelijk geslacht, terwijl ongeveer 45 procent tot het vrouwelijk geslacht behoort. De meeste werknemers waarop een cao van toepassing is, zijn werkzaam in de sector ‘Financiële en verzekeringsactiviteiten’ (18procent), gevolgd door de sector ‘Gezondheids- en sociaal- maatschappelijke dienstverlening’ (17,7procent). Het merendeel van de ‘Niet cao-leden’ zit in de sector ‘Verwerking/produceren/ vervaardigen’ (30,2procent).

De directie van de cao-bedrijven bestaat over het algemeen uit meer mannen dan vrouwen. De verhouding is ongeveer 60 om 40 procent, behalve in de sectoren ‘Educatie (onderwijs)’ en ‘Gezondheids- en sociaal- maatschappelijke dienstverlening’, waar vrouwen de overhand hebben in de directie, onder stafleden en onder het gewoon personeel. Ook in de sector ]Financiële en verzekeringsactiviteiten’ werken onder de stafleden en het gewoon personeel meer vrouwen dan mannen.

Het verzamelen van de gegevens verliep over het algemeen goed. Het responspercentage was iets meer dan 80 procent. De resultaten van dit onderzoek kunnen nuttig worden gebruikt door beleidsmakers, werkgevers en vakbonden, bij het maken van beleid over arbeidsverhoudingen of bij de ontwikkeling van nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten.

De onderzoeksresultaten zijn op woensdag 02 augustus 2023 gepresenteerd aan de minister en staf van het ministerie. Minister Steven Mac Andrew benadrukte tijdens de presentatie dat werkgevers verplicht zijn om cao’s te registreren, omdat slechts door registratie, cao’s rechtsgeldig zijn.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinisterie AWJ doet onderzoek bij ondernemingen met een CAO