maandag 26 februari 2024
25 C
Paramaribo
5.6 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Somohardjo wil genderdoelen realiseren

lees ook ...

Koersdaling of koersfaling 

Het gesprek van de week in Suriname is de koers die vanaf vorige week dagelijks daalde. Zo is de koers in een week van 38 Surinaamse dollars voor 1 euro naar 31 voor inkoop door de Cambio’s en de US d...

De gelijkheid van mannen en vrouwen in Suriname, is nog niet op het gewilde niveau. Nog steeds zijn er niet voldoende vrouwen in vooruitgeschoven posities om de gewenste maatschappelijke verandering en ontwikkeling te bewerkstelligen. Daarom is het nodig dat de bewustwording betreffende gendergelijkheid constant wordt aangewakkerd.

In dit kader werd begin deze week de tweede editie van het United Women Seminar georganiseerd door JCI Female in samenwerking met de UNFPA Youth Advisory Group en Bureau Gender Aangelegenheden Suriname. Deze vond plaats in hotel Royal Torarica in het kader van Internationale dag van de vrouw. Marsielia Gefferie, JCI Local President, is bewust van de eigen karakteristieken van de vrouw en de man. “Iedereen brengt wel iets anders mee naar de tafel om de balans daarin te vinden”, gaf ze aan.

Minister Bronto Somohardjo, van Binnenlandse Zaken die de opening van het seminar verrichtte, weet welke rol vrouwen hebben in het dagelijks leven. “Doordat mijn vader in mijn jonge jaren terug naar Suriname vertrok, ben ik opgegroeid tussen  en door alleen maar vrouwen, te weten mijn moeder, mijn lievelingstante en mijn zusje. Dus ik weet als geen ander dat de vrouw onmisbaar is en in mij hebben ze een medestander om hun doelen te bereiken”.

In 1979 werd de positie van de vrouw extra belicht doordat er een internationaal vrouwenverdrag werd aangenomen om discriminatie tegen de vrouw weg te werken. Helaas blijkt dit nobel doel nog niet helemaal te zijn behaald. Twee decennia later (in 1995) is besloten om de genderongelijkheid van vrouwen en meisjes op alle gebieden te verbeteren. De slakkengang, waarmee dit gepaard ging, heeft de genderongelijkheid nog steeds in stand gehouden.

In een poging dit alles via een beter en geïntegreerd programma aan te pakken zijn in 2017 door de VN, 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s; sustainabale development goals) opgesteld, waarin actiepunten zijn opgenomen om de positie van de vrouw en de meisjes te helpen verbeteren. Om de richting te bepalen voor gendergelijkheid in Suriname is er in 2019, in samenspraak met stakeholders een gendervisie beleidsdocument 2021-2035 opgesteld. Dit heeft als basis internationaal gemaakte afspraken, waaraan 7 prioriteitsgebieden zijn vastgehecht.

Dit betekent dat er tot 2035 primair gefocust zal worden op: arbeid, inkomen en armoedebestrijding, onderwijs, opvoeding en vorming, gezondheid, zeggenschap en besluitvorming, gender gerelateerd geweld, wet- en regelgeving, milieu- en klimaatverandering.

Vermeldenswaard is dat er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van wettelijke bescherming van onder andere vrouwen. Nu liggen er twee ontwerpwetten bij het parlement en deze zijn de wet geweld en seksuele intimidatie arbeid en de wet gelijke behandeling arbeid.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Somohardjo wil genderdoelen realiseren