dinsdag 23 juli 2024
34 C
Paramaribo
18.2 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Nurmohamed wil stappenplan voor aanpak wateroverlast

lees ook ...

Ondernemer beboet voor valse aangifte en misbruik van vrijst...

Een ondernemer heeft geprobeerd om drie containers met goederen onder het vrijstellingsregiem te importeren door valse aangifte te doen over de inhoud. In het geautomatiseerd aangiftesysteem van de do...

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft graag een stappenplan voor een gefaseerde aanpak van de wateroverlast. Dit zei de bewindsman op donderdag 16 juni 2022 toen president Chandrikapersad Santokhi zich oriënteerde bepaalde gebieden in Paramaribo, die vanwege de aanhoudende regens met wateroverlast te kampen hebben.

Volgens de bewindsman moet er bij totstandkoming van de roadmap, nagegaan worden of de bouweisen veranderd moeten worden en of er verschuivingen of verplaatsingen nodig zijn. “Die studies zijn al gedaan en de adviezen zijn er al, maar nu moet er een roadmap worden gemaakt”, aldus de OW-minister. Hij ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) die hiermee belast is en met wetenschappers bezig is zal binnen een paar weken het actieplan af te hebben.

Minister Nurmohamed gaf aan dat de regering heeft een aantal teams heeft ingesteld, waaronder het watercrisisteam bestaande uit een aantal ministers. “Maar er is los van het NCCR ook een team ingesteld dat het actieplan van de regering moet gaan formuleren op basis van voorgaande studies. Daaruit moet voortvloeien wat er moet gebeuren, welke richting opgegaan en welke acties ondernomen moeten worden.” De OWminister merkt op dat de wateroverlast vanaf vorig jaar ernstige vormen heeft aangenomen. Hoewel het dit jaar wat erger is dan 2021, is volgens de bewindsman de ontwatering wel soepeler verlopen. Echter is de noodzaak van duurzame maatregelen, zodat het water sneller kan wegtrekken, groter aan het worden. Daarenboven komt ook de sociale hulp die gepaard gaat met de problematiek.

Minister Nurmohamed geeft aan dat dankzij de inspanning van zijn departement het probleem vorig jaar beperkt kon worden. Er zijn toen heel wat kanalen en trenzen opgehaald. Het ministerie is dit jaar vooral bij de mondingen van rivieren en kreken bezig geweest, met als resultaat dat het water sneller kon wegtrekken. Desondanks zijn de gebieden die onderlopen daarmee niet verholpen. Deze plaatsen blijven volgens minister Nurmohamed vanwege de aanhoudende regens onder water lopen, terwijl het water op andere plekken binnen 24 uur al is weggetrokken. De bewindsman spreekt van een lastige situatie, die alles ontregelt doordat woningen en scholen onderlopen.

“Het is een structureel probleem, een rampsituatie die zich steeds herhaalt en zeker ook in de toekomst”, stelt de OW-minister. Hij meent dat wij als samenleving anders moeten gaan denken, inrichten en bouwen, maar vooral passende maatregelen treffen. “Het vraagt een hele mindshift,” zegt hij. Het vernieuwen en/of aanpassen van alle waterbouwkundige werken is volgens de bewindsman een dure grap. Daarnaast zouden de capaciteit en mogelijkheden van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeersing uitgebreid moeten worden, vooral omdat dit soort rampen zich in de toekomst vaker zullen voordoen.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Nurmohamed wil stappenplan voor aanpak wateroverlast