woensdag 31 mei 2023
24.4 C
Paramaribo
17.8 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Nurmohamed wil aanpassing Personeelswet

lees ook ...

Districtsraad Nickerie presenteert districtsbegroting

De Districtsraad (DR) van het district Nickerie heeft gistermorgen haar jaarlijkse Districtshoorzitting gehouden. Tijdens deze formele zitting heeft de raad haar concept Districtsbegroting voor het di...

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) zegt een wetsvoorstel te zullen indienen om enkele artikelen van de Personeelswet 1962 aan te passen. Vanaf zijn aantreden heeft de OW-minister onrechtvaardige benoemingen geconstateerd die kort voor de verkiezingen zijn gedaan. Om deze ongeoorloofde situaties in de toekomst te voorkomen zullen een aantal artikelen gewijzigd moeten worden.

Zo zullen aangetrokken ambtenaren die zonder een gedegen onderbouwing en motivering in een functie zijn aangesteld en die niet voldoen aan de huidige gestelde functievereisten aan een her-evaluatie worden onderworpen en in een functie worden geplaatst die past bij de genoten opleiding van de betrokkenen, waarna die op basis daarvan zal worden bezoldigd. Dit geldt ook voor de ambtenaren die zonder een gedegen onderbouwing en motivering  benoemd en bevorderd zijn in een hogere functie, maar niet voldoen aan de wettelijke vastgestelde functievereisten.

Het is ook gebleken dat een aantal van deze ambtenaren niet eens op de hoogte zijn van de taken van het ministerie en geen ervaring hebben in een soortgelijke functie, maar ook de wil niet hebben om te presteren. De bewindsman geeft aan dat dit tot gevolg kan hebben dat er een situatie van onrechtvaardigheid ontstaat jegens degenen die wel voldoen aan de functievereisten en/of presteren, wat kan leiden tot demotivatie binnen het ambtelijk apparaat.

Met de aanvulling van artikel 25 van de Personeelswet wordt beoogd ambtenaren die na evaluatie niet voldoen aan de functievereisten terug te brengen in de oorspronkelijk gediende functie dan wel in een functie te plaatsen op basis van de genoten opleidingen en dienovereenkomstige bezoldiging.

Het benoemen van hoofden, onderdirecteuren, directeuren en andere topfunctionarissen zouden als die worden ontheven of vervangen, moeten teruggaan naar de voorgaande functie en bezoldiging en niet a la dol ter beschikking worden gesteld van de minister.De incentives om in deze functie te dienen moet losgekoppeld worden van FISO en moet als percentage worden toegekend voor de periode dat men heeft gediend. Het kan niet zo zijn dat als je geen hoofd meer bent, je doorbetaald wordt als hoofd.

Aangezien de voorgenoemde artikelen geen ruimte bieden om onterechte aanstellingen, benoemingen of bevorderingen te corrigeren op basis van de vastgestelde functievereisten, is nu besloten tot aanvulling van bovengenoemd artikel van de Personeelswet 1962 over te gaan. De overheid krijgt zo de ruimte om de onrechtvaardigheid binnen het ambtelijk apparaat tegen te gaan. Het wetsvoorstel is reeds doorgestuurd naar de regering voor bestudering.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Nurmohamed wil aanpassing Personeelswet