Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Minister Miranda maakt schoon schip

Geplaatst

op

door

Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie is bezig schoon schip te maken bij alle instellingen die onder zijn ministerie vallen. Zowel bij Telesur, het Nationaal Vervoersbedrijf  als bij de Scheepvaartmaatschappij Suriname zal de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) onderzoek verrichten naar vermeende verduistering van gelden.

Bij Telesur is financieel directeur Russ Headley geschorst. Sinds april 2016 heeft de raad van commissarissen (rvc) ongeregeldheden geconstateerd binnen de financiële afdeling van Telesur. Volgens de rvc zijn deze zo ernstig dat zij het noodzakelijk acht om de zaak verder te onderzoeken. Bij het Nationaal Vervoersbedrijf is Lesley Daniel geschorst en gisteren is Joyce Rozenhout geschorst door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Op basis van de bevindingen van de CLAD zullen vervolg stappen ondernomen worden. “Wanneer blijkt dat mensen onschuldig zijn, dan zullen zij in ere worden hersteld”, aldus Miranda. De functionarissen van de desbetreffende bedrijven zijn, op verzoek van de rvc van de bedrijven, gedurende het onderzoek geschorst.

2 Reacties

2
Reageer op dit artikel

1000
Delano

goedzo… eerlijkheid duurt het langs… geen vriendjes politiek meer. waar blijft al het geld. iedereen probeert een slatje te slaan waar die werkt…. maar als je zoveel pakt dan moet er schoonschip gemaakt worden. onschuldigen moeten sowieso in ere hersteld worden. in elk bedrijf heb je wel iemand die zijn baas te slim denkt af te zijn..

G.Latchmansing

ik zou zeggen neem een voorbeeld aan Miranda niet lullen maar poetsenAdvertentie

Suriname

Geen monetaire financiering meer door aanpassing Bankwet

Geplaatst

op

door

Het ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn overeengekomen dat in de aangepaste Bankwet het Artikel 21, dat de verstrekking van voorschotten regelt, geheel komt te vervallen. Het concept van de aangepaste Bankwet wordt binnenkort aan De Nationale Assemblée (DNA) voor behandeling.

De Staat heeft op 31 januari 2019 bij de CBvS, onder leiding van de toenmalige governor Glenn Gersie, een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet. Hierbij is er op basis van de goedgekeurde begroting van 2018 een voorschot van SRD 670 miljoen verstrekt door de CBvS met schatkistpapier als onderpand. De Staat heeft in augustus 2019 dit voorschot afgelost en het hiermee uitgegeven schatkistpapier afgewikkeld. 

In dezelfde maand heeft de Staat op basis van de goedgekeurde begroting van 2019 opnieuw een beroep gedaan op Artikel 21 van de Bankwet en verstrekte de CBvS, onder leiding van governor Robert van Trikt, SRD 648 miljoen aan voorschot met schatkistpapier als onderpand. Dit bedrag zal ook binnen zes maanden worden afgelost.

Met deze transacties heeft de Staat per saldo SRD 22 miljoen in nominale termen afgelost op de voorschotten die onder Artikel 21 zijn geleend, stelt Financiën. Uitgedrukt in percentage van het Bruto Binnenlands Product is dit tevens een relatieve verlaging van de schuld van de overheid. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek heeft volgens het persbericht van Financiën net bekendgemaakt, dat in 2018 de economie verder is gegroeid en het Bruto Binnenlands Product met bijna SRD 2 miljard hoger ligt dan in 2017. Ook in 2019 is er sprake van toegenomen productie, waardoor de schuldquote dus zowel absoluut als relatief daalt.

Volgens het ministerie werken technici onder auspiciën van het Monetary and Fiscal Policy Coordination Comite, een beleidssamenwerking tussen Financiën en de CBvS, gestadig verder aan een pakket van monetaire en fiscale maatregelen die de prijs- en koersstabiliteit verder moeten kunnen garanderen.

Lees verder

Suriname

Ruiz Kartoredjo: “ik ben al in 2020”

Geplaatst

op

door

“Ik ben al in 2020”, dit zegt Ruiz Kartoredjo die in 2020 het nieuwe bestuur van Junior Chamber International (JCI) Nilom zal leiden. Het bestuur is donderdag bij enkele kandidaatstelling gekozen tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering. Mijn team en ik zijn super gemotiveerd om de organisatie te leiden en te dienen,” zegt een Kartoredjo. 

Tijdens de vergadering mochten de kandidaten hun motivatie geven waarom zij voor een bestuursfunctie hebben gekozen. Hierna volgde de stemming. Met overtuigende speeches was duidelijk te merken welke richting het bestuur wil opgaan het komende jaar. Zeker met het oog op het 50-jarig bestaan in 2020, wordt dit gezien als de gouden editie voor JCI Nilom. Het thema voor het komend jaar is Empower, Progress, Celebration. Met dit thema wil het gekozen bestuur zorgen voor meer erkenning van de inzet van de leden, continuïteit, kwaliteit, structuur en verbetering intern en extern van de organisatie. 

Het nieuwe bestuur bestaat uit: Virgil Martels (Local Treasurer), Urvin Keerdijk (Local Secretary), Joseph Deonarain (Vice President External), Dion Bruce (Vice President Internal), Andy Tjoe A Long (Executive Vice President) en Ruiz Kartoredjo (Local President). 

Lees verder

Meest gelezen

X