vrijdag 9 december 2022
28.9 C
Paramaribo
1.9 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Mac Andrew vindt jeugdproblematiek urgent

lees ook ...

Linscheer: Reactions of panic upon the discovery of “B...

There is no connection between the capture of Jol "Bordo" Martinus and the removal of ABOP or the harassment of those near Vice President (VP) Ronnie Brunswijk. It is also untrue that the VP is being ...

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken heeft vanwege de aanpak van en aandacht die risicojongeren moeten krijgen, alle relevante belanghebbenden, waaronder maatschappelijke groepen, buurtorganisaties en ngo’s, aangehoort om inzicht te verkrijgen in de manier waarop deze organisaties naar de jeugproblematiek kijken en welke acties zij ontplooien.

De bewindsman ontving in dit verband het bestuur van de Nationale Vereniging van Welzijnsorganisaties (NVWO) op donderdag 12 mei 2022. De minister stelt zich op het standpunt dat dialoog, participatie en samenwerking dringend noodzakelijk zijn om de vele uitdagingen, waarmee jongeren geconfronteerd worden, het hoofd te bieden. De vergroting van de weerbaarheid van jongeren in dit kader is urgent. Dit is de reden waarom hij in dialoog zal treden met alle belanghebbenden en met de doelgroep zelf, om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Hij benadrukt dat wij samen meer weten en dat samen de doelgroep beter geholpen kan worden. De samenwerking moet volgens de minister resulteren in uitwisseling van inzichten, informatie, ervaring en kennis teneinde het jongerenbeleid aan te scherpen en concrete resultaten te bereiken. Bij het aanscherpen van het beleid is Mac Andrew voorstander van inspraak en zeggenschap door jongeren. Hiertoe zal hij zich in de komende periode sterk maken voor een actieve jongerenparticipatie landelijk.

De bewindsman zal nog samen met de doelgroep van gedachten wisselen over hoe op een effectieve wijze de jongerenparticipatie kan geschieden, waardoor het uiteindelijk ten goede kan komen aan het welzijn van alle jongeren in ons land. Zijn focus nu is vooral gericht op het vergroten van de weerbaarheid van tienermoeders, hangjongeren, drop-outs, jongeren die in aanraking zijn gekomen komen met de justitie, jongeren met suïcidale neigingen, en jongeren die noodgedwongen kinderarbeid moeten verrichten.

Robby Berghout, voorzitter van de NVWO, heeft tijdens de bijeenkomst een uiteenzetting gegeven van de activiteiten van de vereniging die zich landelijk richt op het welzijn van niet alleen jongeren, maar ook op het welzijn van seniorenburgers, mensen met een beperking en vrouwen. Met betrekking tot de doelgroep ‘jongeren’ zei hij dat de NVWO zelfredzaamheid stimuleert onder andere in de verschillende woonwijken, opdat jongeren al vroeg leren de regie van hun eigen leven in handen te nemen en te hebben.

Voorts creëert de organisatie bewustwording bij risicojongeren ter voorkoming dat ze verder af te glijden in de maatschappij. Hij pleit ervoor dat jongeren toegang hebben tot arbeidsmarktinformatie waardoor ze beroepsgericht kunnen studeren om van een baan verzekerd te zijn. Partijen hebben de intentie uitgesproken om met elkaar samen te werken en zullen daarom spoedig weer bij elkaar komen om de intentie gestand te doen middels de ontwikkeling van een gezamenlijk programma.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Mac Andrew vindt jeugdproblematiek urgent