zondag 21 april 2024
27.2 C
Paramaribo
9.5 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Levens bespreekt Onderwijsysteem met schoolleiders

lees ook ...

Actie tegen spookambtenaren bij onderwijs

Minister Ori verklaarde tijdens een persconferentie dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) jaarlijks bijna SRD 2.1 miljard besteedt aan salarissen, maar merkt dat de prestati...

Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) en haar staf zijn een consultatie ronde begonnen met de schoolleiders. Er wordt met hen van gedachten te gewisselt over de afsluiting van dit schooljaar en de voorbereidingen voor het nieuwe studiejaar. De eerste groep schoolleiders was op maandag 30 mei 2022 aan de beurt.  

Tijdens de consultaties wordt er ook voeling gehouden over een onderwijsbeurs en over onderwijsvernieuwingen, het starten van een een naschools programma om leerachterstanden bij te werken in de maand september, de permanente begeleiding voor leerlingen en het inzetten van schoolmaatschappelijk werkers.

Tijdens de meeting heeft de minister de schoolleiders nader geïnformeerd over de doorstroming binnen het onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen niet achtergehouden worden. Minister Levens gaf aan, dat het systeem van doorstromen allang in de planning was en erkent dat met de komst van COVID-19 de voorbereiding niet optimaal is geweest. Het ministerie heeft graag dat leerlingen tot en met het tiende leerjaar op school gehouden worden.

Over het voortgangsrapport legde de minister uit, dat dit rapport een weerspiegeling is van wat een leerling wel kan. Op schoolleiders doet zij een beroep om de bedoeling van het voortgangsrapport te verduidelijken voor de ouders. “Het gaat niet om die tien, maar meer om het analyseren en de creativiteit van leerlingen. Het cijfer geeft een indicatie, maar het voortgangsrapport vertelt hoe zo’n kind verder kan,” verduidelijkte de minister. Door de schoolleiders is voorgesteld om een boekje te ontwikkelen als leidraad voor het invullen van het voortgangsrapport. De leerkrachten zijn voorstander van uniformiteit.

Minister Levens,bvindt het noodzakelijk om extra getrainde leerkrachten in te zetten voor het vak rekenen. Tijdens de bespreking werd meertaligheid onder de aandacht gebracht, omdat er leerlingen zijn die met moeite mee kunnen in de klas. Ook het vraagstuk van vijftienjarigen in het zesde leerjaar (vierde klas basisschool) is door schoolleiders aangekaart. Minister Levens hield voor, dat op de basisschool leerlingen tussen vier en twaalf jaar gehouden moeten worden. Kinderen die ouder zijn moeten doorverwezen worden om een vak te kunnen leren.

De schoolleiders hebben haalden ook het probleem van overvolle leslokalen aan, het tekort aan leerkrachten, het onder waterlopen van schoolterreinen en het tekort aan schoonmaakpersoneel voorgelegd aan de minister. Hoewel er een personeelsstop is, zal de bewindsvrouw nagaan welke mogelijkheden er zijn voor kleinere klassen, “want klassen met veertig kinderen zijn niet van deze tijd”, was haar antwoord.

Minister Levens heeft de schoolleiders verder voorgehouden, dat deze bijeenkomst zeker niet de laatste is. Zij wil onderwijsgevenden betrekken in de besluitvorming, omdat zij het best weten hoe bepaalde zaken aangepakt kunnen worden omdat de leerkrachten per slot van rekening in de praktijk zitten.

De consultaties met schoolleiders zijn onderdeel van de acties die het ministerie wenst te ondernemen binnen het onderwijs. Tijdens deze werkbespreking op het IOL-complex waren schoolleiders van de openbare- en bijzondere scholen van de gebieden Flora, Tammenga, Welgelegen en Koewarasan, die vallen onder Rayon 4 en 9, aanwezig.  De overige rayons komen volgen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Levens bespreekt Onderwijsysteem met schoolleiders