dinsdag 28 mei 2024
25 C
Paramaribo
12.3 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Juspol bezoekt College rechten van de mens

lees ook ...

Kustwacht en Marine voeren gezamenlijke training uit met Bra...

De Kustwacht heeft donderdag samen met de Marine en de Braziliaanse Marine een gezamenlijke training uitgevoerd, gericht op het enteren en doorzoeken van vaartuigen en communicatie. De training vond p...

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie bracht op 28 maart 2022 jongstleden met een delegatie, een oriëntatiebezoek aan het College voor de Rechten van de Mens in Nederland. Tijdens het bezoek werd onder andere het praktisch functioneren van het instituut bediscussieerd. Ook werden enkele artikelen uit de wet op basis waarvan het instituut functioneert, besproken.

Het ministerie van Justitie en Politie, met name het Bureau Mensenrechten, is nu bezig de Wet Mensenrechten Instituut op te stellen. Hierna is het de bedoeling dat er wordt overgegaan tot bemensing en operationalisering hiervan. Het College voor de Rechten van de Mens verzorgde een presentatie waarbij de functies en taakstellingen uitgebreid werden belicht. De vertegenwoordigers gaven aan bereid te zijn Suriname, indien en waar nodig, assistentie te verlenen.

De minister en zijn delegatie hebben verder gesprekken gevoerd met topfunctionarissen van Nederlandse justitiële en politionele diensten. Bij deze gesprekken hebben beide partijen steeds aangegeven bereid te zijn om de samenwerking tussen Suriname en Nederland te versterken. Er is onder andere gesproken over capaciteitsversterking en de verlening van technische assistentie voor het Hof van Justitie, de politie en de brandweer in Suriname.

Het versterken van de instituten die zich met alle vormen van criminaliteitsbestrijding bezighouden kwam ook aan de orde. Ondermijning, drugshandel en andere grensoverschrijdende criminaliteit treft beide landen en samenwerking is op dit gebied een noodzakelijkheid.

De delegatie ging ook in gesprek met de Center for Legal Cooperation (CILC). CILC is een Nederlands uitvoeringsorgaan dat zich bezighoudt met capaciteitsversterking voor juridische instanties zoals de Raad van de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de gerechtsdeurwaarders. Er is gesproken over de versterking en ondersteuning van Surinaamse juridische overheidsinstanties door middel van trainingen en opleidingen.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Juspol bezoekt College rechten van de mens