maandag 4 maart 2024
25 C
Paramaribo
8.8 C
Amsterdam
0
(0)

Minister Emanuel praat met bondsbestuur ROS

lees ook ...

Defensie lanceert eigen begrafenisfonds voor personeelsleden...

Met de oprichting van de Stichting Uitvaartverzorging Defensie (Stg. UD) is er nu een eigen begrafenisfonds beschikbaar voor zowel actieve als gepensioneerde personeelsleden van het ministerie van Def...

Het nieuwe bestuur van de personeelsbond bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) onder leiding van Romeo Ravenberg, heeft de vorige week een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuël. Tijdens dit bezoek zijn nader afspraken gemaakt omtrent de administratieve afhandeling van een aantal financiële zaken waar het personeel aanspraak op maakt alsook rechtspositionele aangelegenheden.

De uitvoering van de bezoldigingsreeks van de bestuursambtenaren, waarover er al geruime tijd overeenstemming is bereikt, zal spoedig in de implementatiefase komen. Vanuit de administratieve dienst van ROS zal er voorts werk van worden gemaakt om redelijke en aanvaardbare aanpassingen te plegen met betrekking tot vervoers- en huisvestingstoelage voor de bestuursambtenaren. Het besluit hieromtrent zal plaatsvinden binnen een nog in te stellen overlegorgaan bestaande uit een afvaardiging van de personeelsbond en van het ministerie.

De bond heeft tijdens het overleg ook de kwestie van de uniformiteit van de kleding en schoeisel bij de districtscommissarissen en de overige bestuursambtenaren aan de orde gesteld en er zal binnen afzienbare tijd worden voorzien in definitieve oplossing. De vakorganisatie gaf ook aan dat er een achterstand is in het afhandelen van bevorderingsvoorstellen en dat er vanwege de leiding van het ministerie ook enige nuancering gebracht moet worden in het mutatiebeleid van de districtscommissarissen.

Vaak wordt het personeel ook zonder opgaaf van reden gemuteerd naar een afdeling ver buiten de oorspronkelijke standplaats. Dit riekt meer naar een vorm van pesterij dan dat het te maken heeft met het beleid om te komen tot degelijke regionale ontwikkeling. De kwestie van ambtenaren die kort voor de verkiezingen in dienst zijn genomen, is ondertussen met de nodige voortvarendheid aangepakt door het ministerie.

Minister Emanuël had een open oor voor de wensen en grieven van de bond en zal in een  overleg met vertegenwoordigers van de organisatie, werken aan een degelijke oplossing van de aangekaarte pijnpunten. De bestuursleden waren tevreden met het overleg vanwege de warme ontvangst en de openhartigheid van de bewindsvrouw. De overige aanwezigen van de bondszijde waren secretaris Jan Aviankoi, Natalie Brewster, Humphrey Wakidjo en Edwin Rozendaal.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister Emanuel praat met bondsbestuur ROS