Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Oud minister Santokhi bekritiseerd beleid minister Van Dijk-Silos

Geplaatst

op

door

Oud-minister Santokhi vind dat de Minister van Justitie, van Dijk-Silos, volledig de mist in gaat met haar keuze om naar buiten te treden over de financiële tekorten bij het ministerie.

Santokhi zegt dat deze uitingen van een minister laten zien dat zij niet het vermogen heeft om de heersende criminaliteit te bestrijden. “Dat is de zwakte van de minister. In crisistijd, zoals nu, zal je met de weinige middelen prioriteiten moeten stellen. Je zal leiderschap moeten tonen en dat heeft deze regering niet en dat kan deze regering niet!”

Ondertussen verlangt de bevolking van Suriname dat de politie meer zichtbaar wordt om de verhardende criminaliteit in te dammen. Dit zal echter niet lukken met het beleid dat van Dijk-Silos momenteel voert en waarbij ze laten weten onvoldoende financiële middelen te hebben. Critici vragen zich af of de minister de financiën wel goed verdeeld over de juiste posten. Zo is het bedrag voor gebouwen en constructies in de begroting van 2016 aangepast van SRD 500.000 naar SRD 7.726.000. Tegelijkertijd is het bedrag voor transportmiddelen teruggebracht naar SRD 0. Hiermee laat de minister zien dat zij liever investeert in gebouwen waar de politie in kan zitten in plaats van dat de politie meer zichtbaar aanwezig is op straat.

Vakbondsleider Robby Naarendorp laat weten dat het volk het al moeilijk genoeg heeft en alles wat erbij komt, de situatie alleen maar verergert. Hij stelt: “Eigenlijk weet ik niet of de minister de zaak zo publiekelijk moet openbaren. Zij is daar juist om te zorgen dat de burgers zich veilig voelen. Als je aangeeft, ‘mi no mang’, wat moet de burger met dat gegeven doen? Zegt de minister dat wij moeten zorgen voor onze eigen veiligheid?”

De overheid, en minister van Dijk-Silos, falen momenteel in hun beleid. De overheid moet de veiligheid van burgers kunnen garanderen. De overheid heeft volgens Naarendorp de macht gehad om te zorgen voor o.a. onderwijs, gezondheid, infrastructuur en veiligheid. “De samenleving wacht nog steeds op de dingen die men tijdens de verkiezingen had beloofd, waaronder het slapen zonder dievenijzers. Nu men daar zit, komt men vertellen dat men het niet kan. Het betekent dat wij zijn misleid. Men heeft beloftes gedaan, om aan de macht te komen”, stelt Naarendorp.

Naarendorp zegt verder dat het de minister niet kwalijk genomen moet worden dat zij nu met de waarheid komt. Dat is goed, want het volk wil de waarheid horen. Maar volgens hem moet zij nu ook in klare taal laten weten wat ze gaat doen met de informatie die zij heeft omtrent de tekortkomingen bij politie en justitie en de verruwde criminaliteit. “Ik hoop niet dat de minister bedoelt dat wij in een bos zijn beland waar de boswet geldt: het recht van de sterkste. Zij moet juist de rust garanderen. Ik moet rustig kunnen slapen en naar de winkel kunnen gaan”, aldus Naarendorp.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Boy Scouts op bezoek bij president Bouterse

Geplaatst

op

door

In verband met de Jamboree, heeft de Boy Scouts een bezoek gebracht aan president Desi Bouterse op het presidentieel Paleis. De president, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname.

President Bouterse, de Chief Scout, is de beschermheer van de scouting in Suriname. Volgens Bouterse is het een bijzondere eer om de plechtige ceremonie mee te maken. De hoofdcommissaris, Glenn Kranenburg, droeg de Nationale das voor de Chief Scout, waarna de twee het contingent team van hun dassen voorzag. Ook de verkenners kregen hun das.

“Indachtig de protocollen, normen en waarden die de Boy Scouts uit dragen, ben ik ervan overtuigd dat wij als vertegenwoordigers van Suriname, Suriname op de kaart zullen plaatsen”, sprak de Chief Scout. Verder is hij ervan verzekerd dat het een groot succes zal worden.

De hoofdcommissaris van de Boy Scouts bedankte de Chief Scout voor zijn warm ontvangst en de steun die zij van hem hebben ontvangen.

De Jamboree wordt een keer in de vier jaren georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden in West Virginia, in de Verenigde staten van Amerika. Tijdens de Jamboree zullen verschillende vraagstukken zoals klimaatsverandering, armoedebestrijding en jeugdcriminaliteit besproken worden.

Voor vertrek is het gebruik dat de Boy Scouts een bezoek brengen aan de Chief Scout, voor een afmars bezoek. Op zondag 21 juli aanstaande vertrekt de eerste groep en op maandag 22 juli de tweede. De Jamboree duurt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019.

Lees verder

Suriname

Politieke partijen geïnformeerd over grondenrechten

Geplaatst

op

door

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname, het secretariaat en drie technische commissies hebben vertegenwoordigers van politieke partijen ingelicht over de stand van zaken in het proces naar wettelijke erkenning van grondenrechten. Politieke partijen met een vertegenwoordiging in De Nationale Assemblée waren voor deze consultatie uitgenodigd. De Palu, NDP, DOE, BEP, PL, HVB en NPS zijn ingegaan op de uitnodiging. Een vertegenwoordiger van de VVV, een buitenparlementaire partij die zich heeft aangemeld is ook toegelaten tot de bijeenkomst, die op het Kabinet van de President is gehouden.

Er is algemene informatie rond het traject dat wordt afgewerkt gegeven. Verder is ook inzicht verschaft over het vraagstuk, de taakstelling en de doelen die worden nagestreefd. Door de voorzitters van de commissies Wetgeving, Democratie en Bewustwording is een inleiding gehouden over de verrichtingen en wat er nog te doen is.

Na de presentatie hebben deelnemers de ruimte gekregen om vragen te stellen, meningen te geven en suggesties te doen. Er zijn veel vragen gesteld over de verschillende soorten van collectieve rechten, die Suriname zou kunnen hanteren. Deelnemers hebben duidelijkheid gevraagd over de manier waarop de beleving van de nieuwe wetgeving in de praktijk van invloed kan zijn op de rechten van andere Surinamers en hoe de overheid zal toezien op de naleving van de wetgeving. Het belang van de consultaties met de diverse belanghebbenden is opnieuw onderstreept.

Lees verder

Meest gelezen

X