vrijdag 9 december 2022
28.9 C
Paramaribo
1.9 C
Amsterdam
0
(0)

Minister AW&J spreekt Internationale Arbeidsconferentie toe

lees ook ...

The national water plan is led by Newmont Suriname

A national water strategy is something that multinational Newmont Suriname aspires to. A crucial natural resource for the manufacturing industry is water. The company's initial goal is to raise public...

Vandaag, 07 juni heeft de minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J), Steven Mac Andrew, de 110e zitting van de Internationale Arbeidsconferentie toegesproken in Geneve, Zwitserland. Hij informeerde de vertegenwoordigers van de 187 lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie, over de inspanningen van Suriname om waardig werk in ons land te realiseren, ondanks de economische uitdagingen waarvoor ons land staat. 

Veiligheid en gezondheid op het werk, evenals waardig werk in relatie tot de sociale- en solidaire economie, behoren tot de onderwerpen op de agenda van deze internationale conferentie. Ten aanzien van waardig werk, rapporteerde de bewindsman de vergadering over het besluit van de regering om de verdragen nr. 102, 129, 131 en 183 te ratificeren. Deze betreffen sociale zekerheid, arbeidsinspectie in de landbouw, het minimumloon mechanisme en moederschapsbescherming.

Het tweede landenprogramma voor Suriname dat gericht is op decent work, heeft naar zeggen van de bewindsman een vlot verloop en op dit moment worden de laatste onderdelen van het programma afgerond. Hij noemde in dit verband de ontwikkeling van een actief arbeidsmarktbeleid voor de lange termijn en de ontwikkeling van een arbeidsinspectie strategie ter verbetering van de handhavingsfunctie. Ook noemde hij de beoordeling van de sociale protectie uitgaven, welke de ILO binnenkort zal uitvoeren. Hij verzekerde zijn gehoor dat Suriname de Decent Work Agenda hoog in het vaandel heeft staan.

De minister zei in zijn toespraak dat het streven naar waardig werk, niet voor iedereen in Suriname van een leien dakje gaat, omdat de macro-economische stabiliteit en economische groei in een herstelfase zit. De belangrijkste uitdaging waarvoor het land staat is het in toom houden en verlagen van de inflatie. De noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen die worden doorgevoerd drukken zwaar op zowel werkgevers als werknemers.

In sommige gevallen liggen zaken geheel buiten de invloedssfeer van de regering zoals de economische en sociale uitdagingen als gevolg van de aanhoudende impact van de Covid-19-pandemie en de negatieve effecten van de Russische inval in Oekraïne, die de prijzen in de wereld, dus ook in Suriname, extra hebben aangejaagd.

Minister Mac Andrew informeerde de conferentie dat de president van Suriname daarom in september vorig jaar, het Tripartiete Overleg heeft ingesteld, dat in een paar maanden tijd een Tripartiet Akkoord heeft bereikt met de bedoeling om op korte termijn te komen tot oplossingen voor nijpende problemen in de economische en sociale sfeer van loontrekkers met hun gezinnen. Hierbij gaat het voornamelijk om afspraken op het gebied van koopkrachtversterking, belastingen en het Sociaal Vangnet. Hij gaf aan dat delen van het akkoord reeds zijn uitgevoerd en dat nu gewerkt wordt aan de uitvoering van de overige afspraken.

De rest van de tripartiete delegatie aanwezig op deze Internationale Arbeidsconferentie waren: Glenn Piroe (overheid), Kamlesh Ganesh (VSB/ werkgeversvertegenwoordiger) en Hein Rozen (RAVAKSUR/C-47/ werknemersvertegenwoordiger). De conferentie ving op 27 mei aan en duurt tot 11 juni 2022.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister AW&J spreekt Internationale Arbeidsconferentie toe