woensdag 29 november 2023
26.6 C
Paramaribo
3.3 C
Amsterdam
5
(1)

Problemen Brokopondo bekeken door de minister en DC

lees ook ...

Donderdag en vrijdag nationale dagen van rouw na tragische m...

De regering heeft aangekondigd dat er twee dagen van nationale rouw zullen zijn vanwege de tragische gebeurtenis die zich afgelopen maandag heeft voorgedaan. Vijftien goudzoekers hebben het leven verl...

DC Mendelzoon van Brokopondoheeft op 18 januari jongstleden aandacht gevraagd van minister Mac Andrew an AWJ,  voor de verschillende issues waarmee zijn district te kampen heeft, waaronder specifieke problemen en uitdagingen die AWJ regarderen.

Uit de uiteenzetting van de dc is komen vast te staan dat hij de indruk heeft dat werkgevers en werknemers in het district het niet zo nauw nemen met de arbeidswetgeving. Ook maakte hij gewag van werkloosheid onder jongeren in het district, wat kan leiden tot diverse issues. De dc benadrukte dat hij als vertegenwoordiger van de regering in Brokopondo, het beleid van de diverse ministeries, inclusief AWJ, wil helpen uitdragen en realiseren.

Minister Steven Mac Andrew gaf aan veel belang te hechten aan dit gesprek, omdat AWJ continu uitgaat van een landelijke benadering van haar werkzaamheden en in dit kader gaf hij aan, dat de burgervader en zijn team daarom onder meer betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het Derde Decent Work Country Programma en ook geparticipeerd hebben aan de recente training voor arbeidsinspecteurs. V

olgens de bewindsman zal het derde Decent Work Country Programme (DWCP SU III), welke in februari wordt ondertekend en waar direct een aanvang mee zal worden gemaakt, geheel Suriname, dus ook Brokopondo, bestrijken. Met de uitvoering van dit programma zal naar zijn zeggen, het ondernemersklimaat en het creëren van productieve werkgelegenheid ook in rurale gebieden worden bevorderd.

De burgervader is bereid vaktrainingen en ondernemerschapstrainingen die worden aangeboden aan kansarme- en risicojongeren, ook naar Brokopondo te brengen. Dit met de bedoeling dat ze door de opgedane kennis en vaardigheden volwaardig kunnen participeren in de samenleving, hetzij als werknemer of als kleine zelfstandige ondernemer.

Het directoraat Arbeidsinspectie zal naar zijn zeggen, binnenkort een Client Contact Centre opzetten in het district om de klachtenafhandeling te verbeteren. Voor de maand februari is gepland dat functionarissen van het ministerie voorlichtingssessies zullen houden in het district over arbeidswetten en over kinderarbeid. Ook zal het directoraat Jeugdzaken activiteiten ontplooien om jongeren van de districten, waaronder Brokopondo, te betrekken bij besluitvormingsprocessen door middel van jeugdparticipatie. In de komende periode verder met elkaar overleg plegen ten aanzien van de geplande beleidsactiviteiten die betrekking hebben op het district.

AWJ heeft in de maand september van het vorig jaar, samen met een delegatie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), een werkbezoek gebracht aan het district, met de bedoeling dat Decent Work zijn ingang vindt in rurale gebieden en in het binnenland.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Sport, Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSportProblemen Brokopondo bekeken door de minister en DC