dinsdag 26 september 2023
27.8 C
Paramaribo
20.3 C
Amsterdam
0
(0)

Minister AWJ en bedrijfsleven willen decent jobs creatie

lees ook ...

Vliegerwedstrijd met vicepresident Brunswijk bij Sportzaken ...

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), heeft met succes een vliegerwedstrijd georganiseerd op zaterdag 23 september 2023. Dit kleurrijke evenement vond plaats op de historische koff...

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) had op 03 mei jongstleden een ontmoeting met Sherida Mormon, directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB). Zij spraken de intentie uit om zich in de komende periode in te zetten voor het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van de werkgelegenheid in ons land.

Minister Mac Andrew zegt dat de motor van de economie ondernemingen zijn die zorgen voor productie en werkgelegenheid. Hij ziet het daarom mede als zijn taak in nauwe samenwerking met andere ministeries, ervoor te zorgen dat er een goed ondernemersklimaat is in Suriname. Hij haalde aan dat de sociale partners de afgelopen periode belangrijke stappen hebben gezet voor een beter ondernemersklimaat in het kader van het ‘behoorlijk werk lands programma’ door te focussen op het ontwikkelen van een werkbaar milieu voor duurzame ondernemingen.

Sterke bedrijven en een verhoogde productiviteit, ook arbeidsproductiviteit, zijn naar zeggen van de ministr belangrijke voorwaarden voor de creatie van decent jobs (fatsoenlijk werk). Het ministerie zal daarom in de komende periode starten met het bij wet ingestelde Centrum voor Innovatie en Productiviteit. De bedoeling is dat dit centrum in samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie zal werken aan de verhoging van de productiviteit in ons land.

Minister Mac Andrew hield de VSB voor dat het zijn bedoeling is om dit jaar een aanzet te geven aan de ontwikkeling van het derde ‘behoorlijk werk lands Programma’ van Suriname. De bewindsman wil zich ook sterk maken voor incorporatie van acties gericht op de creatie van groene jobs. Dit zal met de ILO worden besproken. Decent Work, waar het ministerie en de sociale partners naar streven en middels gerichte acties trachten te bevorderen, is een onderdeel van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het tweede Decent Work Country Programma is nu in uitvoering.

Directeur Mormon vroeg aandacht voor een betere toegankelijkheid van bedrijven tot betaalbare financiële middelen ter verbetering van de zo gewenste productie in ons land.  Ten aanzien van de bijdrage van het bedrijfsleven aan werkgelegenheid zegt ze dat vanuit de bedrijven er veel behoefte is aan gekwalificeerde arbeidskrachten. De bewindsman antwoordde dat het werkgelegenheidsbeleid vanuit het ministerie zich onder andere zal richten op het ontwikkelen van de juiste skills van de menselijke hulpbron. Er zal her-om -en bijscholing van zowel werkzoekenden als personen die de arbeidsmarkt weer willen betreden worden aangeboden.

Zowel de minister als de directeur van VSB benadrukten het belang van goede samenwerking, tripartisme en sociale dialoog voor het ontwikkelen van sterke bedrijven en voor het verhogen van het welzijn van werknemers in Suriname.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMinister AWJ en bedrijfsleven willen decent jobs creatie