vrijdag 31 maart 2023
30 C
Paramaribo
10 C
Amsterdam
0
(0)

Milieubeleid een prioriteit

lees ook ...

BGVS reageert op bekendmaking schaarste aan anesthesie medic...

De Vereniging van Anesthesiologen Suriname heeft bekend gemaakt dat essentiële anesthesie medicatie, niet in voorraad is. Het BGVS deelt in verband met het bericht van boven genoemde vereniging, het v...

De operationalisering van de Milieuraamwet zal in het begrotingsjaar 2022 worden gecontinueerd. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) zal spoedig worden omgezet in een milieuautoriteit met ondersteuning van gespecialiseerde instituten en bevriende naties. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi tijdens zijn jaarrede op vrijdag 01 oktober 2021 in De Nationale Assemblee.

Hij benadrukte dat het milieubeleid zich kenmerkt door een voortdurende zoektocht naar de optimale combinatie tussen economische, sociaalmaatschappelijke en milieuverantwoorde overwegingen, bij het duurzaam ontwikkelen van Suriname. “Omdat meer dan 80% van de bevolking is geconcentreerd langs de laaggelegen kustzone, is Suriname bijzonder kwetsbaar voor zeespiegelstijging. Hoewel wij de status dragen van een carbon negatief land, kunnen wij het daarom niet nalaten, mitigerende maatregelen te treffen”, aldus het staatshoofd. De maatregelen zullen vooral doorgevoerd worden in de bosbouwsector, door efficiëntieverbeteringen in de houtkap en de energiesector – door het aandeel van hernieuwbare energie in het energieaanbod te verhogen en in de transportsector – door maatregelen door te voeren, die de uitstoot van broeikasgassen verlagen.

Behalve het doorvoeren van maatregelen die de situatie enigzins verbeteren zal de regering ook de nadruk leggen op de uitvoering van het Nationaal Adaptatieplan, dat de leidraad is voor Suriname om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) heeft in dat kader haar klimaatfinancieringsstrategie afgerond. Deze strategie zal het raamwerk zijn, waarbinnen Suriname zal moeten opereren voor een verantwoorde mobilisatie van financiële middelen, uit de milieugerelateerde bronnen zoals carbon  credits.

Afvalbeheer is een groot probleem in Suriname. “De regering streeft naar de ontwikkeling van een integraal afvalmanagementsysteem. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is thans bezig, met het samenstellen van een Integrated Waste Management Plan voor Suriname, welke niet alleen het huisafval adresseert maar elke vorm van afval”, merkte het staatshoofd op.

In het kader van het Minamataverdrag, zal verdere uitvoering worden gegeven aan de verplichtingen die uit deze conventie voortvloeien. Het traject om de import van kwikhoudende producten stop te zetten, wordt nu ingezet. Na de voorbereidende fase in 2021, zal er in 2022 een realistische uitfaseertraject worden ingezet voor kwikhoudende producten. De regeringsleider accentueerde dat de biodiversiteit en natuurlijke bronnen van onschatbare waarde zijn. “Het is van eminent belang om onze biodiversiteit duurzaam te beheren. In het dienstjaar 2022 zal het ministerie van ROM van start gaan met het actualiseren van de nationale biodiversiteitsstrategie en het bijbehorend actieplan”, aldus ons staatshoofd.

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMilieubeleid een prioriteit