dinsdag 29 november 2022
25.2 C
Paramaribo
8.9 C
Amsterdam
0
(0)

Meningen en feiten over terugkeer Akiemboto in DNA

lees ook ...

The president’s approval of deep-water port in Nickeri...

President Santokhi observed the approval of "The Port of Nickerie," a deep-water port that also serves as the special economic zone. This unique construction, which includes sizable port facilities, w...

De jurist Hugo Essed en bestuurskundige Eugène van de San zeggen dat  het ontslag van Sergio Akiemboto is ingegaan, bij het indienen van zijn ontslagbrief aan het Parlement. Andere deskundigen geven ook hun mening, maar wensen anoniem te blijven. Akiemboto is het oneens met Essed en van der San. Ook Asiskoemar Gajadin geeft zijn zienswijze .

Marinus Bee heeft intussen juristen in de arm genomen voor advies. Hij wil op die manier voorkomen, dat er iets in de procedure onjuist verloopt. Bee zegt desgevraagd  dat een lid op eigen verzoek het  lidmaatschap kan opzeggen, maar dat de wet niets zegt over terugdraaien van dat besluit.  De leiding zal na ingewonnen advies een besluit moeten nemen. Op 16 januari is volgens Bee het proces begonnen om de opengevallen plek in te vullen.

Anonieme deskundigen stellen, dat ook de kandidaten in de rij van opvolging belangrijk zijn in de beslissing. In het uiterste geval zou een nieuwe verkiezing in het kiesdistrict gehouden moeten worden, ook als de schaduwkandidaten niet hebben bewilligd. Deze zijn Wilsientje van Emden(462 stemmen) en Gregory van der Kamp(163 stemmen)

Akiemboto is het oneens met Hugo Essed en Eugène van der San, die zich beroepen op artikel 168 van de Grondwet. Dit artikel stelt dat het lidmaatschap van het Parlement eindigt bij ontslag op eigen verzoek. Akiemboto zegt dat de wet van 17 augustus 2016 duidelijk is t.a.v.  beëindiging van het lidmaatschap van DNA.

Volgens Gajadien moeten zowel artikel 168, als de wet van 17 augustus 2016  in beschouwing worden genomen.

Na het ontvangen van een ontslagbrief van een lid door de Parlementsvoorzitter, wordt  volgens procedure in de eerstvolgende huishoudelijke vergadering de mededeling gedaan aan het college. Daarna wordt de rest van de procedure gevolgd om te komen tot opvolging conform de kiesregeling. Rabin Parmessar heeft als fractieleider, de bekendmaking gedaan. Bee heeft dit daarna bevestigd, door te stellen dat hij een ontslagbrief heeft ontvangen van Sergio Akiemboto. Deze mededelingen volgden op de volgende openbare vergadering. Hiermee is volgens van der San de ontslagaanvraag van Akiemboto bekrachtigd

De President heeft ook medegedeeld, dat Sergio Akiemboto hem schriftelijk op de hoogte heeft gesteld, dat hij bedankt als Assembleelid. Ook dat hij de brief heeft ingetrokken. Desgevraagd zegt coalitie fractieleider Gajadien, dat een lid zijn ontslag mag indienen. Het moet wel bij de President geschieden. De President deelt het dan officieel mee aan DNA. In deze situatie hebben zowel de President als de voorzitter Bee de informatie doorgegeven.

Gajadien zegt dat de juiste procedure, die in de kiesregeling staat gehandhaafd moet worden. Er mag hiermee geen politiek worden gespeeld. Hij zegt verder, dat ook de foute datering van de brief nl. ‘5 januari 2020’ juridisch bekeken moet worden.

Nu blijkt uiteindelijk dat er geen rechtgevolgen verbonden kunnen worden aan de brief van Sergio Akiemboto. President Chan Santhoki heeft dit geschreven aan Assemblee- voorzitter Marinus Bee. De brief van Akiemboto is gedateerd 5 januari 2020. Toen was Akiemboto geen DNA-lid. Ook heeft hij de eerste brief ingetrokken, omdat hij zijn termijn als volksvertegenwoordiger wil uitzitten. Nu de Assemblee afgelopen  vrijdag  de brief heeft ontvangen, betekent het dat er nog geen rechtshandelingen zijn gepleegd om Akiemboto te vervangen.

 

En.. wat vond je van dit artikel?

-- Advertentie / POJ - 218001 --

5 REACTIES

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

redactie tip

meer Suriname

meer Suriname nieuws »

meest gelezen

HomeSurinameMeningen en feiten over terugkeer Akiemboto in DNA