Suriname ALTIJD Dichtbij

Suriname

Melvin Bouva ontvangt “Certificate of recognition” in Nederland

Geplaatst

op

door

De vicevoorzitter van De Nationale Assemblee (DNA), Melvin Bouva, werd tijdens een speciale samenkomst op het Consulaat van de Republiek Suriname in Nederland geëerd met de “Certificate of recognition”. Hij ontving de onderscheiding uit handen van de heer Oquemele Denz, Tijdelijk Zaakgelastigde van de Republiek Suriname in Nederland. De Jonge politici kreeg dit certificaat voor de excellente wijze waarop hij Suriname uitdraagt. Bouva wordt beschreven als een iconisch figuur, een van de meest buitengewone en bekwame politici.

Onder de aanwezigen waren ambassadeur Reggy Nelson, ambassadeur Sieglien Burleson, Consul-Generaal Roy Lieuw A Sie, directeur SLM Nederland, Denny Van Ommeren en een goed opgekomen publiek van de Surinaamse diaspora. Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Ambassade en het Consulaat. Consulaat-Generaal Lieuw A Sie heette het publiek een warm welkom en is ook erg trots op Bouva. De Zaakgelastigde, de heer Denz begon zijn inleiding met: “We can do the job, together” waarmee hij eendachtig de oproep van president Bouterse om de diaspora te betrekken bij de nationale ontwikkeling van Suriname, benadrukte. Hij citeerde ook uit de jaarrede van de president van 1 oktober 2019: “De Regering zal zich inspannen bij nieuwe wetgeving om personen van Surinaamse Afkomst te integreren en daardoor te faciliteren om hen verder in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname middels kennis, expertise, of anderzijds. Dit is concreet beleid gericht op de Surinaamse diaspora”.

Denz gaf verder onomwonden aan de beleidsmaatregelen die er al genomen zijn in het kader van het diaspora beleid: Invoering toeristenkaart, aanname wet personen van Surinaamse afkomstig (PSA), opzetten van een diaspora unit zowel op de ambassade als op het ministerie van Buitenlandse zaken, invoering E-visa en E-toeristenkaart, verder gaat de Ambassade in Den haag wekelijks diaspora organisaties en individuele personen uitnodigen, om diepgaand, frequent met hen van gedachten te wisselen. Denz noemde enkele verdiensten van de heer Bouva en overhandigde hem mede namens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname het “certificate of recognition”.

Melvin Bouva was zeer ontroerd met deze onderscheiding en bedankte onder andere ook president Bouterse voor de kansen en mogelijkheden die hij hem heeft geboden, maar bovenal jongeren die betrokken worden om hun bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in Suriname. Verder gaf hij aan dat wij tezamen een belangrijke opdracht hebben om de Surinaamse economie fundamenteel te veranderen, om toekomstig negatief financiële en economische tegenslagen te kunnen opvangen. Hij noemde enkele kansrijke sectoren toerisme, landbouw, investeringen en kapitaalinvesteringen. Hiervoor worden er binnenkort diverse wetten aangenomen in de DNA.

Hij motiveerde de Surinaamse diaspora om meer gebruik te maken van de wet PSA, waardoor het reizen, ondernemen en zakendoen vele malen makkelijker is. Hij gaf verder aan dat de komende 10 jaar erg belangrijk zijn voor de verdere ontwikkelingen in het land. “Er is nu wel een goede basis gelegd, maar er een succes van maken ligt in onze handen”. Hij noemde enkele gerealiseerde plannen, waaronder het sociaal contract, woningbouw, aanleggen van wegen, bouw of rehabiliteren van bruggen, elektriciteit en schoon drinkwater tot diep in het binnenland.

Reageer op dit bericht

Reageer op dit artikel

1000


Advertentie

Suriname

Installatie adviesgroep toelages Volksgezondheid

Geplaatst

op

door

De kledings- en vervoerstoelages van de ambtenaren werkzaam op het ministerie van Volksgezondheid zijn aan herziening toe. Om deze reden heeft minister Antoine Elias van Volksgezondheid, de adviesgroep herziening toelages Volksgezondheid vandaag geïnstalleerd. De adviesgroep heeft tot doel het aandragen van voorstellen ter herziening van de kledingstoelages en de vervoerstoelages voor de daarvoor in aanmerking komende ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg(BOG).

De voorzitter van de adviesgroep, Erwin Huisraad, zegt als team alles in het werk te stellen om het doel waartoe de adviesgroep in het leven is geroepen te bewerkstelligen. De adviesgroep heeft een zittingsperiode van een jaar en bestaat uit de volgende leden: Erwin Huisraad namens het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, de voorzitter Dorithy Rollings namens het ministerie van Volksgezondheid, David Bakker namens de Bond Inspecteurs Milieu Inspectie, Christien Daal-m Karijodikromo namens het ministerie van Volksgezondheid, Randy Kromodihardjo namens de minister van Volksgezondheid, Vincent Terborg namens de Bond Inspecteurs Milieu Inspectie en Santusha Sewnandan, namens de Personeelsbond van het BOG.

Lees verder

Suriname

Eerste Surinaamse busterminals officieel in gebruik genomen

Geplaatst

op

door

Vandaag mocht de Surinaamse samenleving de eerste drie busterminails in gebruik nemen. Deze staan aan de Dr.Sophie Redmondstraat ter hoogte van de lokatie waar men vroeger als ondrobon kende.

Lees verder

Meest gelezen

X